Zelfbeheer 11 april

Op 11 april heeft de eerste workshop zelfbeheer plaatsgevonden. Wij hebben een toelichting gegeven hoe zelfbeheer werkt en wat de gemeentelijke spelregels zijn. Eerste geïnteresseerde zelfbeheerders hebben al enthousiast de grootte van de nieuwe plantsoenen voor hun deuren verkend en met de buren gebrainstormd. Een geslaagde avond!

Na de zomervakantie vindt een tweede workshop plaats waarin de eerste inrichtingsideeën besproken kunnen worden. Als voor de uitvoering beplantingswensen bekend zijn, kunnen deze wellicht bij de herinrichting komend jaar alvast meegenomen worden.

Op de website is het boekje ‘samen het plantsoen doen’ (met de spelregels van het zelfbeheer en voorbeelden) zoals het beplantingsvoorstel voor alle plantsoenen te vinden. Zo kan iedereen alles nog een keer met alle rust bekijken en samen met de buren een mooi plan bedenken.

We zien jullie graag in het najaar bij de volgende workshop!

Download – HIER het HANDBOEK ‘Samen het plantsoen doen’