workshop 11 mei 2016

BEWONERSWORKSHOP  HERINRICHTING SCHEPENSTRAAT

woensdag 11 mei 2016 van 20:00 tot 23:00

Beste bewoner(s) van de Schepenstraat,

Bij deze nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan de derde bewonersworkshop voor de herinrichting van de Schepenstraat. Deze workshop is op woensdag 11 mei aanstaande van 20:00 tot 23:00 in de Prinsekerk, Schepenstraat 69.

Inloop met koffie en thee vanaf 19:30 uur. Om 22:00 uur is er nog gelegenheid om even na te praten met een drankje. De resultaten van de vorige bewonersworkshops zijn door het kernTEAM Schepenstraat inmiddels vertaald in Voorlopig Ontwerp (VO) voor de herinrichting van de openbare ruimte. Bewoners kunnen tijdens deze avond hun reactie geven op het Voorlopig Ontwerp voor het herinrichtingsplan. Ook kunnen bewoners tijdens deze avond aangeven of zij belangstelling hebben voor zelfbeheer van één van de plantsoenen. De avond wordt begeleid door leden uit het kernTEAM. Voor de inhoudelijke ondersteuning zullen er, net als bij de vorige workshops, diverse specialisten van de gemeente Rotterdam aanwezig zijn, om bijvoorbeeld vragen over de uitvoering, rioolvervanging, e.d. te kunnen beantwoorden.

KOMT U OOK? Om een idee te krijgen van de opkomst willen wij u vragen om u uiterlijk  8 mei aan te melden voor deelname. Dit kunt u doen door een email met uw naam en huisnummer te sturen aan: secretariaat@schepenstraat.info 

U kunt zich via dit mailadres ook aanmelden voor de nieuwsbrief als u die nog niet ontvangt of uw vragen en/of opmerkingen over de herinrichting doorgeven, mocht u verhinderd zijn op 11 mei aanstaande.

Met vriendelijke groeten en tot 11 mei,

KernTEAM Schepenstraat