Werk in uitvoering

Beste bewoners van de Schepenstraat en omwonenden,

Op dit blog krijgt u een eerste indruk van gedane, lopende en komende werkzaamheden. Voor een meer up-to-date beeld, kunt u hier kijken.


Doe mee met een klimaatbestendige Schepenstraat
geplaatst: 4 oktober 2018

Het afgelopen half jaar heeft het Kernteam gewerkt aan het verduurzamen van de straat. Dit heeft opgeleverd dat verschillende huizen hun regenwater gaan afvoeren op de DIT-leiding, daarbij neemt de gemeente de aanlegkosten tussen gevel en DIT-leiding op zich. We hebben ook gesprekken gevoerd met het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK).

Zij ondersteunen de levering van regentonnen via een subsidie. De enige kosten voor de bewoner zijn het aansluiten op de dakafvoer en onderhoud. Iedereen die in de Schepenstraat een regenton wilt plaatsen kan hier gebruik van maken. Het Kernteam koopt de regentonnen gezamenlijk in.

We hebben gekozen voor antraciet-kleurige tonnen van ± 200 liter. Het is ook interessant voor de (nieuwe) zelf beheerders. Je kan jezelf  NIET MEER aanmelden voor deze actie.  Deze is inmiddels in uitvoering (voor eind 2018 uitgerold)

De uiterste aanmelddatum is woensdag 24 oktober. Op zaterdag 24 november worden de regentonnen geleverd en sluiten we ze gezamenlijk aan.

Meer informatie is beschikbaar via h.meuwese@schepenstraat.info

Bij meer animo dan budget selecteert het Kernteam op basis van het aangesloten dakoppervlakte, eventueel vindt een loting plaats.

Voorwaarden
Voor de subsidie gelden de volgende voorwaarden:
1) Het Kernteam faciliteert het contact tussen de bewoner en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK). HHSK heeft als enige zeggenschap over het toekennen van een subsidie
2) De aanleg en het onderhoud van de regentonnen ligt geheel in handen van de bewoners. Er zijn geen juridische consequenties voor het Kernteam en HHSK
3) Op regentonnen die aan de voorzijde worden geplaatst wordt een sticker met het logo van HHSK geplakt. HHSK stelt hiervoor een sticker beschikbaar
4) Na plaatsing stuurt de bewoner een foto van de regenton toe aan h.meuwese@schepenstraat.info. De foto mag vrij gebruikt worden in de media


Werkzaamheden 20 februari – 29 maart
Het grootste deel van het werk ten behoeve van de herinrichting van de Schepenstraat loopt gelukkig nog steeds voorspoedig. Al het rioolwerk in fase 1 en 2 is gereed (van Schieweg tot aan hoek Statensingel). En afgelopen week zijn de nieuwe bomen geplant! We zijn heel blij dat de nieuwe bomen dit plantseizoen nog geplant konden worden, dan ziet de straat er niet zo kaal meer uit. Komende week worden de planten en heesters ook geplant. Dan kunnen de trottoirs verder bestraat worden en de rijweg tussen Statensingel en Schieweg. Dit moet helemaal gereed zijn voordat met de volgende fase gestart kan worden om de wijk bereikbaar te houden. De lichtmasten staan nog niet allemaal op de juiste plek en zullen ook nog verschoven worden en van nieuwe armaturen voorzien worden. Helaas heeft Stedin pas op het laatste moment besloten om toch hun 4 hoogspanningskabels en een laagspanningskabel aan de noordzijde (oneven zijde) van de Schepenstraat te gaan vervangen. Om die reden ligt het trottoir tussen de Schieweg en de Nolensstraat aan de noordzijde nog steeds open en moet ook de rest van het trottoir aan de noordzijde open blijven liggen totdat deze vervangingsoperatie gereed is. Het was fijn geweest als Stedin dit besluit eerder genomen had, maar het is niet anders… Deze actie zal 9 april starten en minimaal 9 weken in beslag gaan nemen. Pas daarna zal het trottoir aan de oneven zijde tussen Schieweg en Statensingel ook dicht gestraat kunnen worden.

     

Over aandacht hebben we niets te klagen. Nieuwsuur besteedde in hun uitzendingop op 21 februari jl. aandacht aan onze straat (#schaduwmacht) En bewoonster Sophia Sperando maakte de harde werkers in onze straat blij met een echte Italiaanse lunch. Hier besteedde Open Rotterdam aandacht aan en is hier terug te zien. En op 29 maart bezocht een grote ambtelijke delegatie uit Den Haag ons #righttochallenge project.

  

Alle kids in de straat vinden het nog steeds geweldig dat zij zo’n groot speelterrein voor de deur hebben. We hebben al prachtige zandkastelen gezien en 1 april (nee geen grap) heeft de Paashaas ook dankbaar gebruik gemaakt van het autovrij zijn van het noordelijk deel van de Schepenstraat en heel veel eitjes verstopt. Dit leverde gelijk een nieuw idee op om in toekomst als de straat gereed is vaker een autovrije speeldag te gaan organiseren.

   

De wijkagent hebben we ondanks diverse telefoontjes nog steeds niet gezien en dus vinden veel fietsers, scooter- en brommerrijders nog steeds dat even afstappen als zij over de rijplaten op de trottoirs in het noordelijk deel rijden teveel moeite is.…lieve mensen stap a.u.b. even af als u op het (tijdelijke) trottoir rijdt, voor ieders veiligheid.


Werkzaamheden 30 januari – 16 februari 2018
De eerste maand van de uitvoering van de herinrichting van de Schepenstraat is achter de rug. Het werk loopt gelukkig nog steeds voorspoedig en er hebben zich nog geen onverwachte ontwikkelingen voorgedaan. Inmiddels ligt het nieuwe gemeentelijke riool erin tot aan de kruising met de Statensingel. De tegels in het trottoir tot aan het Walenburgerplein aan de even zijde zijn in de afgelopen week ook al verwijderd. En na lokale aandacht hebben we nu ook nationaal aandacht gekregen voor ons Right to Challenge project en was de Schepenstraat kort als voorbeeld te zien bij RTL4 in EditieNL. En in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen besteedt Nieuwsuur komende woensdag, 21 februari, in hun uitzending aandacht aan onze straat. Zij maken in aanloop naar de verkiezingen 4 thema uitzendingen over participatie samen met Vrij Nederland.

     

Ondertussen worden, in de overgang van de Schiekade naar de Schepenstraat, de contouren van het nieuwe profiel al duidelijk zichtbaar. Ook kun je goed zien hoeveel zand er bij komt om de straat op te hogen. Het verschil met het nog niet opgehoogde deel is hier en daar nu wel heel groot, wat het voor alle jonge Schepenstraat bewoners ( en misschien ook wel oude ?) in de tijdelijke situatie extra aantrekkelijk maakt als spannend speelterrein.
Het enige wat lastig te organiseren is, is dat fietsers, scooter of brommer rijders even afstappen als zij over de rijplaten op de trottoirs in het noordelijk deel rijden. Sommige mensen willen toch liever door de Schepenstraat blijven doorkruisen, i.p.v. tijdelijk een andere route nemen en vinden afstappen heel lastig… De aannemer heeft al wat rood-witte bordjes geplaatst, maar daar slalommen fietsers nog steeds om heen. Het heeft al tot een aantal botsingen geleid tussen mensen die nietsvermoedend hun portiek uitkomen en snel passerende fietsers, scooters enz. Dus lieve mensen stap even af als u op het tijdelijke trottoir komt, voor ieders veiligheid.


Werkzaamheden 22 – 29 januari 2018
De tweede week van de uitvoering van de herinrichting van de Schepenstraat zit er ook op. Alles gaat ‘rustig’ zijn gangetje. In de afgelopen week werden de tegels en klinkers in de trottoirs aan de oneven kant van de straat (Nolensstraat-Statensingel) verwijderd. De plantsoenen zijn helemaal leeg gehaald op een eenzaam boompje of te behouden heester na en dienen nu als tijdelijk materialendepot. Verder zijn de voorbereidingen voor de rioolvervanging in volle gang. We hebben gelukkig nog geen melding gehad van ‘onverwachte’ zaken.

Ook in de rest van de straat zijn de te behouden heesters voorzien van een strik van rood-wit lint. Dit geeft aan dat deze heesters niet gerooid mogen worden, maar tijdelijk in een depot van de gemeente zullen worden opgeslagen en verzorgd. Laat u deze linten daarom a.u.b. zitten om de heesters, dan weet de aannemer dat zij behouden moeten blijven. Ook waardevolle planten uit uw geveltuin die u wilt behouden, maar niet zelf kunt opslaan, kunnen in het gemeentelijk depot worden opgeslagen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden.

Donderdagavond 25 januari zijn ook alle ingediende plannen voor het zelfbeheer van de plantsoenen met de indieners besproken en afgestemd met de gemeente. Er zullen direct na aanleg in ieder geval 8 plantsoenen (medium of large) en 2 geveltuinen in zelfbeheer  genomen worden. Een mooie groei! U kunt als de straat helemaal klaar is natuurlijk ook nog overwegen om een plantsoen in zelfbeheer te nemen, maar dit wordt dan pas na afronding van de werkzaamheden door de gemeente in behandeling genomen. Op naar week 3!


Werkzaamheden 13 – 21 januari 2018
De eerste week van de uitvoering van de herinrichting van de Schepenstraat zit er op. De kop is eraf (en letterlijk uit…). Deze eerste week werd voorafgegaan door wat voorbereidende werkzaamheden, zoals bewoners in het noordelijk deel te vragen om hun fietsen niet meer aan de fietsbeugels vast te zetten vanaf 15 januari, de twijfelbomen te voorzien van een speciale tekst voor de aannemer en de bomen die helaas gekapt moeten worden (i.v.m. conflict tussen de boomwortels en ligging van het riool, kabels en/of leidingen in combinatie met de nodige ophoging en hun huidige gezondheid) te voorzien van een oranje of geelgroen kruis.

  

Zaterdag 13 januari had het KernTeam een startfeest georganiseerd voor alle bewoners van de straat. Deze bijeenkomst is zeer goed bezocht en jonge en oude(re) bewoners hebben prachtige tekeningen en nieuwjaarswensen op de stoepen in de straat getekend, genoten van BigBand The Enterprise en lekkere hapjes en drankjes van Double Delicious (mede mogelijk gemaakt door de Prinsekerk/NoorderLicht, Gebiedscommissie Noord en aannemer Van Gelder). Ook werd het bouwbord onthuld door de voorzitter van de Gebiedscommissie Noord Thomas Roskam en commissielid Marianne de Bever-Van Eck.

    

Foto’s startfeest straat (met dank aan fotograaf Jan van de Ploeg)

OpenRotterdam besteedde voor de tweede keer aandacht aan de Schepenstraat met een impressie van het startfeest.

In de eerste week zijn de straatklinkers in de rijweg en de tegels en klinkers in de trottoirs in het noordelijk deel van de straat (Schieweg-Nolensstraat) verwijderd, alsmede de fietsbeugels. De fietsen van bewoners die hun fietsen niet tijdig van de fietsbeugels hebben gehaald zijn te vinden in de tijdelijk opslag aan het Walenburgerplein. Deze kunnen, in overleg met de communicatieadviseur van de gemeente voor de uitvoering van de herinrichting: Sjoerd Enninga (06-53 802 828), weer opgehaald worden. Straatlantaarns en afvalcontainers werden verplaatst en op de kop van de Statensingel is een tijdelijke fietsenstalling ingericht. Sommige (vooral jonge) straatbewoners zijn heel blij met de tijdelijke situatie als gevolg van de herinrichting.

 

Ook zijn in week 1 van de uitvoering alle 23 twijfelbomen onderzocht. Dit is een door het KernTeam Schepenstraat bedachte categorie. Op basis van (grotendeels theoretisch) onderzoek uitgevoerd door een adviesbureau, ingehuurd door de gemeente,  zouden deze 23 bomen eerst gekapt moeten worden, maar volgens het KernTeam was nader onderzoek nodig om echt te kunnen bepalen hoe de boomwortels van deze bomen groeien en in welke mate deze wortels zouden beschadigen bij werkzaamheden aan het riool en kabels en leidingen. Gelukkig is de gemeente in deze wens van het KernTeam meegegaan. Op dinsdag, woensdag en vrijdag (donderdag waaide het veel te hard…) zijn door een specialistisch bedrijf rondom de bomen sleuven gegraven en werd met een soort stofzuiger de grond voorzichtig tussen de wortels weggezogen. Bij 14 van de 23 twijfelbomen is gebleken dat deze kunnen blijven staan, helaas moeten er nog 6 gerooid en bij 3 bomen spant het er nog om en zal het bij verdere graafwerkzaamheden op het moment dat het riool echt vervangen wordt, bepaald worden. Maar het KernTeam is blij met deze uitslag, nog 14 bomen extra in onze straat is kap bespaard!

  

Let op: Vergunninghouders kunnen tijdens de uitvoering ook in de aangrenzende parkeerzone 70 hun auto parkeren (Provenierswijk).