Right to Challenge – R2C

Spoorboekje voor een Right2Challenge project in de openbare ruimte

Download – Spoorboekje – Right to Challenge

Rotterdam is van ons allemaal. Daarom is de gemeente gestart met Right 2 Challenge (R2C). Via R2C kunnen Rotterdammers lokale voorzieningen en gemeentelijke taken in eigen hand nemen. Heb je een goed idee hoe de inrichting van het buurtplein beter kan, het beheer van een sporthal eciënter, of het onderhoud van een park natuurlijker? Dan kun je de gemeente uitdagen om dit zelf te gaan doen. In dit spoorboekje leggen we uit welke stappen je kunt nemen om van je initiatief een geslaagde challenge te maken en wat de voorwaarden hiervoor zijn. Dit doen we aan de hand van de ervaringen die zijn opgedaan bij de R2C Schepenstraat.

Dit spoorboekje voor een R2C openbare ruimte is gemaakt door bewoners van de Schepenstraat in samenwerking met de gemeente Rotterdam. De Schepenstraat was het eerste Right to challenge project in Rotterdam waarbij bewoners het gehele ontwerp- en participatieproces rondom de herinrichting van een stuk openbare ruimte -in dit geval een lange en brede straat- succesvol van de gemeente hebben overgenomen.

Ook zijn de bewoners nauw betrokken gebleven bij de voorbereiding en de uitvoering van de herinrichting van deze straat en hebben zij na de herinrichting 8 grote plantsoenen in zelfbeheer genomen. Bij het (her)inrichten en beheren van een straat, plein of park komen veel verschillende onderwerpen aan bod en zijn veel verschillende partijen betrokken. We proberen via dit spoorboekje voor een R2C project in de openbare ruimte daarom antwoord te geven op vragen als: Hoe zet je een R2C voor een openbare ruimte op? Wat is er naast een goed verhaal allemaal nodig? Wie heb je hierbij nodig?

Om de ervaringen die er bij dit proces zijn opgedaan te delen en Rotterdammers te inspireren hebben we zoveel mogelijk  voorbeelden en tips and tricks uit de R2C Schepenstraat verzameld. Het boekje is zo opgezet dat het je door alle fasen van een R2C voor de openbare ruimte meeneemt. Op iedere linkerzijde van een pagina vind je de stappen in het R2C proces, in het midden de  praktijkvoorbeelden uit de Schepenstraat en aan de rechterzijde de algemene tips and tricks voor ieder R2C project.

Een prettige openbare ruimte is belangrijk voor het woonplezier van bewoners en draagt bij aan de verbondenheid met onze stad, wijk en straat. Daarom is het belangrijk dat je als inwoner kunt meedenken en meebeslissen over hoe de openbare ruimte in jouw buurt wordt ingericht. Via R2C kunt je bijvoorbeeld een (her)inrichtings project voor de buitenruimte challengen. Wanneer een buitenruimte binnen nu en circa 2,5 jaar op de planning staat om te worden (her)ingericht kun je als bewoner daar het voortouw in nemen en samen met andere bewoners in de buurt het ontwerp maken en/of de participatie organiseren.

Dit spoorboekje is bedoeld om je daarmee op weg te helpen! Het geeft een overzicht hoe je van een eerste idee tot een challenge komt, en vervolgens deze challenge in praktijk gaat brengen.
De tekening hiernaast is gemaakt om de verschillende onderwerpen die bij een herinrichting een rol spelen duidelijk zichtbaar te maken: verkeer & parkeren, groen, materialisatie en water. Een ander belangrijk aspect wat zeer bepalend is voor een goede buitenruimte is de relatie tussen het zichtbare deel boven het maaiveld en het onzichtbare deel (o.a. kabels & leidingen) onder de grond. Dit komt verderop in dit spoorboekje aan de orde.