Nr. 9 – oktober 2014

Schepenstraat Nieuwsbrief nr.9   Vrijdag 3 oktober‏

Beste Schepenen, hierbij weer informatie over onze bedreigde Schepenstraat.

  1. gr. William Bonte

Overleg met opsteller Voorlopig Inrichtingsplan Rokus van Dijk
De eerste brainstorm/workshop van de kerngroep Schepenstraatbewoners met Rokus van Dijk vindt plaats op donderdag 9 oktober.

Fotos van het inrichtingsplan (Genomen door Jan de Jong op de voorlichtingsavond)

Zie de bijlagen

Informatie
Ik heb dat document  http://edepot.wur.nl/201807  uit de vorige nieuwsbrief over ophogingen en bomen bestudeerd. En intern navraag gedaan. Het bevestigt me in mijn overtuiging dat het kappen van de bomen op voorhand niet nodig is. Er is veel onduidelijkheid over, maar er is geen stelregel die altijd opgaat. Ik wil dan ook pleiten voor het zoeken van maatoplossingen, en als een deel van de bomen dan toch sterft is het vroeg genoeg om ze alsnog te vervangen.

Oplossingen liggen in:

Vergroten van de open grond ruimte (dus onverhard) rond de bomen
Fasegewijs grond ophogen rond de bomen zodat ze kunnen wennen
Eventueel aanbrengen van luchtcirculatie buizen rond de wortels
Eventueel kunnen de wat jongere bomen naar mijn mening wel worden opgelicht (dat kan voor de grotere oudere bomen denk ik moeilijk worden). Is dan vooral wel een kwestie van budget omdat het duurder is.
Belangrijk is wel om te weten of we verwachten dat de (schijn)grondwaterstand in de straat zou gaan stijgen door de ophoging. Dat is namelijk wel bepalend, maar ik kan dat zelf niet goed inschatten.   Dirk Kunst

Nieuwe reacties
Allereerste dank voor jouw inspanningen en die van de andere betrokkenen. Hopelijk krijgen we de gemeente in beweging.
Ik deel de bezwaren van de straatgenoten m.b.t. de bomen in de straat. Als aanvulling zou ik graag aandacht willen voor de plaatsing van extra fietstrommels in de straat. Ik heb begrepen dat tot op heden geen fietstrommels meer worden geplaatst i.v.m. vervuiling van het straatbeeld. Echter, de stalling van de fietsen tegen voorgevels en lantarenpalen is wat mij betreft ook niet bepaald een aantrekkelijk beeld. Daarnaast zou bij een herinrichting van de straat de fietstrommels verdekt opgesteld kunnen worden.

Voor wat betreft de communicatie met de gemeente het volgende (waarschijnlijk ten overvloede). Het lijkt mij zaak te informeren bij de betrokken ambtenaren welke formele besluiten genomen moeten worden door de gemeente, wat de precieze planning van de besluitvorming is en wanneer de officiële inspraakmogelijkheden zijn. Daarnaast dient de gemeente de plannen schriftelijk te communiceren (en dus niet enkel via een voorlichtingsbijeenkomst).  Kasper Dans

Het uitzicht uit mijn woning is op de Schepenstraat en ik zou het zonde vinden als de bomen gekapt worden. Ik wordt dan ook graag op de hoogte gehouden over dit onzalige project.     Peter Nederlof

Graag wil ik mijn tante Mw. W.A. Goeman als belangstellende aanmelden voor de inrichtingsplannen van de Schepenstraat. Wegens gezondheidsredenen is mijn tante niet aanwezig geweest bij eerder overleg. Zij is wel bijzonder geïnteresseerd in alle ontwikkelingen en wil graag op de hoogte gehouden worden en blijven. Ik zal alle informatie aan haar doorgeven.     Frances Krijgsman