Nr. 7 – september 2014

Nieuwsbrief Schepenstraat nr. 7  Maandag 29 september‏‏ 2014

Beste Schepenen, hierbij wederom een nieuwe aangevulde adreslijst en maillijst (zie onderaan). Ik stel voor dat iedereen die iets te melden heeft, wil roepen, ideeën wil lanceren, dit naar mij (William Bonte) mailt en/of mij c.c. zet in mail naar instanties, anderen etc., dan voeg ik dat samen in de nieuwsbrief, anders bedelven we elkaar straks onder de mailtjes. Geef een seintje als je de vorige nieuwsbrief (nr.6) niet hebt ontvangen.

  1. gr. William Bonte

Vragen aan bewoners
Er zijn, dacht ik, foto’s gemaakt van de plantekeningen die op borden opgesteld stonden bij de bewonersavond in de Prinsekerk.
Het zou fijn zijn als die naar naar williambonte48@hotmail.com opgestuurd kunnen worden. Onze overleggroep met de stadsplanoloog kan er gebruik van maken en ze kunnen bij de nieuwsbrief gevoegd worden.

Nieuwe reacties
Ook wij zijn tegen. Het zou toch zonde zijn om deze al oude, mooie bomen  zomaar te verwijderen en in te ruilen voor kleine nieuwe boompjes. Bovendien dreigt de straat dan nóg meer dan nu al het geval is, een drukke(re) verkeersweg te worden, omdat ze het plan hebben om hem rechter te maken. Het is nu al een sluiproute voor de Walenburgerweg, maar dat zal er dan niet minder op worden. Graag onze naam toevoegen aan de lijst met mensen die tegen zijn. Alvast hartelijk dank en succes met de actie.       Fred en Adrie Haringsma-van Vliet

Helaas kon ik niet bij de voorlichtingsavond zijn, maar ik wil graag op de hoogte worden gehouden van de plannen en ontwikkelingen. Wat een goed initiatief!   Yvonne Plugge

Geachte heer Van Dijk,
Ik kreeg uw gegevens door als verantwoordelijke persoon bij de gemeente voor de planvorming voor de herinrichting Schepenstraat, ik kon zelf helaas niet aanwezig zijn op de info-avond maar heb wel een punt dat ik graag onder uw aandacht wil brengen;
Ik zou graag willen voorstellen om de schuine oversteekplaats die nu in de praktijk bestaat op de locatie hoek Schepenstraat/walenburgplein ter plaatse van het parkeerhaventje.beter in te richten. Nu komen wandelaars en dat zijn er in de spits erg veel! (traffic naar CS en veel schoolkinderen!) aanlopen en die steken schuin de straat over, omdat dat de meest logische route is. Maar die is erg onhandig, omdat er ook auto’s in en uit die parkeerhaven komen, en mensen lang op de straat lopen omdat ze een schuine route nemen wat eigenlijk niet de echte oversteekroute is. Ik heb al ettelijke keren mijn adem ingehouden omdat het bijna fout ging. Bovendien ligt dit punt in een flauwe bocht van de weg die redelijk onoverzichtelijk is en waar helaas ook nog eens hard wordt gereden. Ik wil graag pleiten voor een aanpassing in de oversteek op deze locatie, om het auto/fiets en wandelverkeer veiliger en overzichtelijker te maken. Bij voorkeur is een snelheidsremmende werking aan te raden, zodat mensen er veilig over kunnen steken en het voor de verkeer duidelijk is dat daar een drukke oversteekplaats is. Ik verneem graag of u dit punt wilt/kunt meenemen in de herinrichtingsplannen.     Dirk Kunst

Beste Wiliam, Bij terugkomst van onze vakantie zagen wij jouw briefje inzake het inrichtingplan voor de Schepenstraat. Zou jij ons in de adressen/maillijst kunnen opnemen? Helaas hebben wij de voorlichtingsavond van 18 september jl. gemist. Is er al een nieuwsbrief rondgestuurd met een korte samenvatting van wat er is besproken? Zoja, zou jij deze kunnen doorsturen? Alvast dank. Kasper Dans / Esther van Dijk
Ik ben erg blij dat men zich wil inzetten om dit onzalige plan nog te stoppen c.q. veranderen! Josien Jumelet

Mijn vrouw en ik willen graag meedoen aan de activiteiten. Ik wil graag actief participeren en mijn vrouw wil graag geïnformeerd worden. Ik zou ook evt. een mooie site of facebookpagina kunnen lanceren om iedereen op de hoogte te houden. Met plezier, Gerard Kleijne
Dat is een mooi aanbod Gerard, ik zal het inbrengen in de kerngroep, die nu gevormd is om te gaan praten met de inrichtingsplanoloog van de gemeente. Leuk, de organisatie gaat zich helemaal spontaan invullen.  William Bonte

Graag willen wij ons ook aanmelden voor de nieuwsbrief, en zo op de hoogte blijven van de laatste stand van zaken.

Wij wonen al 6 jaar in de Schepenstraat. We konden helaas niet aanwezig zijn bij de bijeenkomst.

We zijn ook tegen het weghalen van alle bomen daarnaast staat veiligheid erg hoog op ons verlanglijst.

Veel auto’s rijden onbehoorlijk hard, ondanks de verkeersdrempels. Daarnaast wordt de Schepenstraat steeds meer een toegangsroute voor de supermarkten op het Bentinckplein. De zwaar beladen vrachtauto’s veroorzaken hiermee veel scheuren en daardoor schade aan alle woningen.    Roos van Hoogstraeten en Martijn van Wieringen

William, Goed dat je ons een brief stuurde en dank daarvoor. De bijeenkomst over het inrichtingsplan van de Schepenstraat is me eerlijk gezegd een beetje ontgaan. Nu schrik ik wel over die bomenkap. Zou ik het plan alsnog ergens kunnen inzien of heb je een versie die je per email kan toesturen? Ik wil in ieder geval graag op de hoogte gehouden worden.    Joke Becu

Joke, De gemeente heeft niets op papier gegeven of anderszins digitaal, maar wat we weten krijg je in een samenvattende mail wat er is uitgewisseld tot nu toe.  William Bonte