Nr. 4 – september 2014

Nieuwsbrief Schepenstraat nr. 4  Donderdag 25 september‏‏ 2014

Beste Schepenen, hierbij wederom een nieuwe aangevulde adreslijst en maillijst (zie onderaan). Ik stel voor dat iedereen die iets te melden heeft, wil roepen, ideeën wil lanceren, dit naar mij (William Bonte) mailt en/of mij c.c. zet in mail naar instanties, anderen etc., dan voeg ik dat samen in de nieuwsbrief, anders bedelven we elkaar straks onder de mailtjes. Geef een seintje als je de vorige nieuwsbrief (nr. 3) niet hebt ontvangen.

  1. gr. William Bonte

Bijgewerkte lijst Deelnemers Workshop/Brainstorm met GemeentePlanontwerper Schepenstraat 

31C Sander Hazevoet
75A Hendrik Meuwese
83C Helga Lelieveld
91A Anja Lubke
93A William Bonte
95C Arjan van der Kooij
103A Jorrit Vroon
32A Liliane Geerling
44B Remko Remijnse
46 Jacques van de Wal
86 Frank Werner
Maarten van der Drift

Nieuwe reacties
Dank voor het initiatief nemen om een groep te starten rondom het herinrichtingsplan Schepenstraat. We sluiten ons hier graag bij aan. We hopen dat het praten met de inrichtingsplanoloog andere inzichten en mogelijkheden zal opleveren.
Roland Nijssen en Pieter Beulens

Helaas kon ik vanwege afwezigheid in het buitenland niet aanwezig zijn op de vergadering van 18 september. Het is fijn te horen dat de straat opgehoogd gaat worden. Ik heb meerdere malen contact gehad met de gemeente en deze konden mij niet verder helpen. Daarom heb ik deze maand de voorgevel van mijn panden laten opknappen omdat de verzakking er niet uit zag. Jammer dat nu het klaar is er opeens gemeld wordt dat de straat opgehoogd gaat worden.
Graag zou ik van u wat meer informatie willen hebben omtrent de werkzaamheden.
Wanneer gaat de renovatie plaatsvinden?
Wordt het hoofdriool aangepakt?
Komen er meer parkeerplaatsen?
Hoever gaat het trottoir omhoog?
Bram van Doorn, Schepenstraat 54abc / 56abc

Bram, Dit heb ik gehoord op de bewonersavond:

De renovatie gaat in najaar 2015 plaatsvinden.

Het hoofdriool wordt niet aangepakt.

Per saldo is er een kleine groei van het aantal parkeerplaatsen in de straat.

De verhoging varieert van 20 tot 40 cm.
De klacht over de slechte informatievoorziening van de gemeente komt uit veel mailtjes naar voren. Mede daarom is deze mailwisseling gestart om in ieder geval alle informatie (en klachten) met elkaar te delen.

William Bonte

Via mijn emailadres kan ik ook de 24 appartementseigenaren van onze VvE op de hoogte houden. Ik was helaas wegens werkzaamheden afwezig op de voorlichtingsavond, en op een verzoek aan wijkregienoordsb@rotterdam.nl om meer informatie is nog niet gereageerd. Zijn de plannen ook digitaal op tekening in te zien? Het weghalen van volwassen bomen is m.i. veel te ingrijpend, en daar moeten we dan ook fors tegen gaan protesteren.
Frans van Geene    Bestuurder VvE Schepenstraat 60-74
Frans, Op de bewonersavond werd ook gevraagd om de getoonde tekeningen met de beloofde beantwoording van de gestelde vragen mee te sturen. De planoloog zou zijn best doen, maar wist niet of de tekeningen goed zouden overkomen (!!!?).  William Bonte

Wat zonde als de grote bomen zouden verdwijnen. Hopelijk kan het anders. Gaby van de Venne

Het lijkt me een karaktermoord op de Schepenstraat, strak, recht en
boomloos. Wij worden hier niet blij van. Jammer dat we op de 18e in Madrid
zaten. Nou ja, natuurlijk niet echt…..  Luuk ten Hoeve en Martin Vos

Merkwaardige gang van zaken, ondermeer omdat bij de aankondiging van de
bewonersvoorlichtingsavond alleen sprake was van aanpak van het
speelplaatsje.  Ruud Zwart

Moet er niet aan denken!   Guus Heikens

Mijn naam is Jos van Anraad en ik woon op de hoek van de Schepenstraat en Lumeistraat. Ik meld mij bij deze graag aan.

De Lumeystraat is een week geleden afgerond qua werkzaamheden, de straat is verhoogd en alle bomen staan er nog.
Waarom zou dit dan in de Schepenstraat niet zo kunnen zijn? De allure van de Schepenstraat zit hem onder andere in
het groen. Ik doe mee.

Het zou ontzettend zijn. Ik sluit me volledig aan bij Jos, sterker nog de bomen waren voor ons een groot pluspunt om 2 jaar geleden ons huis te kopen. Mijn man en ik zouden het echt vreselijk vinden als de bomen zouden moeten verdwijnen en bovendien lijkt het me ook ontzettend zonde om zoveel gezonde bomen te kappen. Ik blijf graag op de hoogte en als ik ergens bij kan helpen dan hoor ik het graag! Sanne Kleindijk-Zaalberg

Wij willen graag meedoen aan ’de protestgroep’ richting de gemeente. Wij zijn overigens erg geschrokken van dit plan. Wij vinden dat het charmante karakter van de Schepenstraat volledig verloren gaat als de grote oude bomen weg gaan en de straat recht en strak wordt ingericht. Bovendien, voor ons persoonlijk zou het ook erg jammer zijn. Omdat wij drie en vier hoog wonen, geeft de boom voor het huis toch het gevoel een tuin te hebben en geeft het verkoeling in de zomer. Wij zien de verdere informatie graag tegemoet en hopen heel erg dat de gemeente de plannen uiteindelijk zal gaan herzien. Mayke Arendsen en Mark Buissink