Nr. 31 – november 2016

Beste bewoner van de Schepenstraat,

Na enige tijd geen nieuwsbrief van ons te hebben ontvangen kunnen we u eindelijk bijpraten over enkele zaken die afgelopen maanden gespeeld hebben rondom het maken van een nieuw ontwerp voor onze straat. Ook al heeft u een tijdje niets gehoord, we hebben niet stilgezeten. Mochten zaken niet duidelijk zijn of wilt u extra informatie, schroom niet en spreek ons aan.


Stand van zaken Definitief Ontwerp

In de afgelopen maanden zijn er in opdracht van de gemeente onderzoeken uitgevoerd naar het wortelpakket van de bestaande bomen in de Schepenstraat. Daaruit is geconcludeerd dat de kluit van de onderzochte bomen groter is dan tot nu toe door de gemeente aangenomen en aan ons voor het definitief ontwerp meegegeven als randvoorwaarde. Met deze conclusie zouden bij de definitieve inrichting veel meer bomen gerooid moeten worden dan eerder voorzien. Dat was voor het Kernteam een onaangename verrassing. Om meer zekerheid te krijgen over de grootte van het wortelpakket van de bestaande bomen wordt in opdracht van het Kernteam aanvullend onderzoek uitgevoerd door een ander bureau. Dat onderzoek wordt in de eerste week van november uitgevoerd. Op basis van de resultaten kunnen wij de laatste stappen zetten voor het definitief ontwerp. We houden u daarvan op de hoogte. Het definitief ontwerp presenteren we u tijdens een bewonersavond begin 2017.


Bomendepot

Op woensdag 24 augustus jl. heeft het Kernteam met de gemeente een bezoek gebracht aan het gemeentelijke Bomendepot aan de Boezembocht. Het Bomendepot is de plaats waar een deel van de bomen in Rotterdam vandaan komt. Behalve eigen kweek, biedt het depot ruimte om bomen te plaatsen die in de stad overbodig zijn geworden of tussentijds een plek nodig hebben, bijvoorbeeld tijdens een herinrichting van een straat.

Op het depot zelf hebben wij uitleg gekregen en een aantal bomen bekeken die in aanmerking komen om bij de herinrichting in de Schepenstraat geplaatst te worden. Het voordeel is dat we een grotere boom kunnen terug planten voor een boom in de Schepenstraat die de ophoging van de straat niet zal kunnen doorstaan. Het aantal bomen is groot en de keuze divers. In de komende maanden zullen nog 2 bezoeken volgen. Hieronder enkele voorbeelden van bomen die voor onze straat in aanmerking komen.


Workshop Zelfbeheer

Omdat we ons de afgelopen maanden hebben gericht op het definitief ontwerp en nog onduidelijk is hoeveel bomen extra vervangen moeten worden, is de workshop over het zelfbeheer uitgesteld. We zijn deze workshop en de mensen die zich hiervoor hadden aangemeld niet vergeten en zullen de workshop begin 2017 plannen.


Wanneer gaat de Schepenstraat op de schop?

Een veel gestelde vraag die wij in onze Schepenstraat horen is “wanneer gaat het nu allemaal gebeuren?” Het doel is om de uitvoering te starten in het 4e kwartaal van 2017. De gehele uitvoering zal naar verwachting een jaar in beslag nemen en in verschillende fases door de Schepenstraat worden uitgevoerd. De exacte uitvoering en in welk deel van de straat gestart zal worden is momenteel nog niet bekend. Over het verdere verloop van deze zoektocht houden we u op de hoogte.


Voor iedereen die op de hoogte gehouden wil worden, vragen wij om zich aan te melden voor de “nieuwsbrief”.

Met vriendelijke groet,

Het kernTEAM