Nr. 30 – maart 2016

Beste bewoners,

Hier heeft u de nieuwsbrief van 9 maart 2016.

Vereniging “Verenigde Schepenstaat” is opgericht!

Met trots kunnen we melden dat op dinsdag 9 februari de vereniging “Verenigde Schepenstraat” is opgericht. De vereniging heeft formeel als doel het volgende: “het bevorderen van de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de Schepenstraat te Rotterdam en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn”.

Na oplevering van de straat, medio 2018, is het de bedoeling dat de vereniging blijft bestaan in het algemeen belang van de bewoners.


Bomen- en bodemonderzoek in volle gang.

Het zal u niet ontgaan zijn dat er in de afgelopen weken met enige regelmaat werklieden putten, gaten, sleuven en kuilen hebben gegraven. Dit alles om een beter beeld te krijgen van een situatie onder de grond.  Het gaat hier om gegevens betreffende de exacte ligging van riool, diverse kabelaars, gas en water. Tegelijkertijd wordt er gekeken naar de gesteldheid van de wortelpakketten van verschillende bomen op diverse plekken. Deze data krijgen wij binnenkort aangeleverd van de Gemeente en worden door ons in het Voorlopig Ontwerp (hierna te noemen VO) verwerkt. Op deze manier krijgen we een compleet beeld van wat zich boven en onder de grond bevind.


Complimenten van Groen Links.

Op Nationale Complimenten dag werden we verrast met een taart en de complimenten van de Groen Links Fractie – Liselotte de Haan – Vice voorzitter Gebiedscommissie Noord. Wij kregen deze complimenten voor de inzet en voortvarendheid waarmee we als “Verenigde Schepenstraat” bezig zijn. Ook voor de Gemeente is dit een nieuw project waarbij bewoners actief participeren in opnieuw inrichten van de Schepenstraat.


Bewonersbijeenkomst.

In onze laatste nieuwsbrief gaven we aan dat er in februari waarschijnlijk een bewonersavond zou zijn. Nee, u heeft niks gemist! Het verzamelen en verwerken van alle gegevens betreffende bomen, kabels en riool, kost meer tijd, vandaar. Na het verwerken van al deze gegevens in het VO, nodigen wij u weer van harte uit voor de 3e bewonersbijeenkomst. Vanzelfsprekend ontvangt u een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Voor iedereen die op de hoogte gehouden wil worden, vragen wij om zich aan te melden voor de “nieuwsbrief”.

Met vriendelijke groet,

Het kernTEAM