Nr. 29 – januari 2016

Nieuwsbrief nr. 29  woensdag 6 januari 2016

Beste bewoners, hier de eerste nieuwsbrief van 2016 met een samenvatting van de bewonersworkshop van 15 december 2015.

Verslag van de bewonersworkshop.

Bij deze workshop was de opkomst merkbaar groter dan de vorige. Zeker nu er een inrichtingsplan op tafel lag, bleek de interesse groot. Na de opening van de avond door Hans van der Markt en een toelichting door Frank Werner, Sander Hazevoet en Anja Lübke werden alle bezoekers verdeeld over diverse tafels. Op de verschillende tafels lagen delen van het plan voor de straat. Deze tekeningen zijn een combinatie van: resultaten van studies gedaan door diverse kernTEAMleden, input van bewoners tijdens de vorige workshop en ten alle tijden het in acht houden van het huidige straatbeeld.

De reacties van de bewoners waren, en zijn, over het algemeen optimistisch en lovend. Er werd kritisch gekeken en de daarbij behorende vragen werden zeker gesteld. De meeste vragen konden wij, indien nodig met toelichting door de aanwezige deskundigen van de Gemeente Rotterdam, naar tevredenheid van de meeste, beantwoorden. Over het algemeen werd te tekening dan ook goed ontvangen.

Onze verwachting is dat er in de maand februari een laatste bewonersworkshop is, met een update van het inrichtingsplan. Om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van wat er leeft in de straat, vragen wij dan ook iedereen om zich aan te melden voor de “nieuwsbrief”.

Met vriendelijke groet,

Het kernTEAM