Nr. 28 – november 2015

Nieuwsbrief nr. 28  woensdag 18 november 2015

Overtuigende uitslag digitale meningspeiling Schepenstraat
Op 2 november is de uitslag bekend geworden van de bewonerspeiling. Meer dan 200 bewoners hebben aangegeven dat het bewonerskernteam het herinrichtingsplan van de Schepenstraat moet maken. Dit is 98% van de uitgebrachte stemmen. Een overtuigende uitslag dus voor bewonersparticipatie.

Van de 400 stemgerechtigde bewoners hebben er 205 gestemd: een reactiepercentage van meer dan 50%. Voor de geldigheid voor de meningspeiling was een percentage van 30% het minimum. Dat is ruimschoots gehaald.

De precieze stemmen waren als volgt:
Voorkeur – KernTEAM maakt het plan:  201 bewoners
Voorkeur – Gemeente maakt het plan: 2 bewoners
Geen mening: 2 bewoners

Wat gebeurt er nu verder?
De gebiedscommissie stuurt naar aanleiding van de uitslag een advies richting wethouder Eerdmans. Daarna verwachten we dat het kernteam formeel opdracht krijgt om het plan te maken. Natuurlijk met participatie van jullie allemaal. Dank voor jullie steun!

Aan de slag
Het kernteam is nu al begonnen met het tekenen van het inrichtingsplan van de Schepenstraat, waarbij natuurlijk rekening wordt gehouden met de bewonersinbreng van 26 september. In intensieve ateliersessies werken we toe naar een tussenresultaat medio december.

Alles staat de komende periode in het teken van de productie: het maken van het ontwerp van het inrichtingsplan. www.schepenstraat.info wordt in deze fase het belangrijkste communicatiemiddel. Hierop is  ook de voortgang van het ontwerp van de herinrichting te volgen.

Afscheid van William Bonte
Het kernteam Schepenstraat is in een nieuwe fase beland na de digitale meningspeiling. Het kernteam wordt een juridische rechtspersoon: een vereniging met een formeel bestuur. William Bonte heeft aangegeven dat hij stopt met zijn rol in het kernteam. Hij is dan ook geen aanspreekpunt meer namens het kernteam voor nieuwsbrieflezers en andere bewoners van de Schepenstraat. Afgelopen jaar heeft hij een stuwende rol in het proces gespeeld. “Ik blijf alles natuurlijk wel met zeer grote belangstelling en interesse volgen. Ik ga ervan uit dat het een groot succes wordt,” zegt William.
Wij danken William zeer voor zijn enorme inzet en betrokkenheid het afgelopen jaar.

Bewonersworkshop dinsdagavond 15 december 2015
De volgende bewonersworkshop is op dinsdagavond 15 december in de Prinsekerk. Noteer het alvast in de agenda. We bespreken dan de stand van zaken van het voorlopig inrichtingsplan Schepenstraat. Ook is er alle ruimte voor input en feedback.

Schepenstraat in het nieuws

Een verslaggever van Radio Rijnmond woonde een vergadering van het kernteam bij. Na afloop van de vergadering interviewde hij Liliane Geerling en Frank Werner. Het interview is te beluisteren onderaan het nieuwsitem op de RTV Rijnmond website.

Sander Hazevoet werd voor het KenDoe-congres op 12 oktober geïnterviewd in de Schepenstraat over Right to Challenge. Hier is het korte filmpje te zien.

In de Stadskrant van 21 oktober stond een artikel over de bewonersworkshop die werd gehouden op 26 september over de herinrichting van de Schepenstraat.

Vragen van bewoners
Vraag 1: Waarom stijgt het grondwaterpeil als het oude riool door een nieuw riool vervangen?
Antwoord: Het huidige riool is lek door bijvoorbeeld verzakkingen en wortel ingroei. Neerslag die in de bodem wegzakt stroomt daardoor niet meer via de ondergrond naar de singel (de natuurlijke route), maar stroomt naar het riool toe. Dit water wordt naar de zuivering afgevoerd. Wanneer het riool wordt vervangen, is het riool daarna waterdicht. Neerslag moet dan via de ondergrond naar de singel stromen. Deze route heeft een grotere weerstand, waardoor de grondwaterstand stijgt. Deze stijging kan worden beperkt door drainage aan te leggen. Dan komt er bij het riool een poreuze buis te liggen, die water afvoert naar de Singel. Het afgevangen water wordt dus direct op de singel geloosd, en niet via de riolering naar de zuivering afgevoerd. Het afvoerniveau op de singel is hoger dan het huidige riool, dus de grondwaterstand zal in deze optie ook stijgen.

Zie ook:http://www.rotterdam.nl/grondwater_hoe_zit_dat_eigenlijk_

Vraag 2: Waarom is een stijging van het grondwater door deze vervanging op eigen grond dan toch voor risico van de bewoner?
Kort antwoord: zo is de wet.
Uitleg: Wettelijk gezien is de eigenaar in Nederland verantwoordelijk voor het grondwater op zijn perceel. De gemeente heeft een zorgplicht. Zie ook: http://www.rotterdam.nl/grondwaterzorgplicht.

Hier in de Schepenstraat hebben we door de lekkende riolering de afgelopen jaren een te lage grondwaterstand gehad. Dit voorkomt wateroverlast in de souterrains, maar is nadelig als de fundering (houten paalkoppen) gaat droogvallen. Na de rioolvervanging zal de natuurlijke situatie zich langzaam instellen. Die zal vergelijkbaar zijn met de situatie toen de huidige riolering is aangelegd. De grondwaterstand kan na de aanleg verder stijgen als ook in de omliggende straten de riolering is vervangen. De planning daarvoor is niet bekend bij het kernteam.
Andere website: http://www.rotterdam.nl/problemen_met_grondwater

Contactadres gemeente
Mocht je vragen hebben aan de gemeente dan kun je deze mailen naarwijkregienoordsb@rotterdam.nl.
De website  van de gemeente over de Schepenstraat.
Klachten over zaken in de straat kun je via buitenbeterapp melden.