Nr. 24 – juli 2015

Nieuwsbrief nr. 24  Woensdag 22 juli 2015

Beste Schepenen, hierbij de achtste nieuwsbrief van 2015 over onze geliefde Schepenstraat .

Vakantietijd
Heel veel mensen gaan of zijn met vakantie, de gemeente, de gebiedscommissie, de bewoners van de Schepenstraat en de kerngroepleden.
Nog een laatste nieuwsbrief voor de vakantie en daarna zal het wel eind augustus en/of begin september worden.

Resultaten inmeetgegevens van de gemeente 16 juli
In mei en juni kon je op werkdagen werklui zien die aan het graven waren en werklui die metingen verrichtten. Zij waren bezig met de beloofde precisiemeting van de gemeente en controleerden de ligging van riool, leidingen en kabels. Deze controle van de gehele straat en het in kaart brengen van de hoogtemetingen is nu half juli afgerond. De kerngroep heeft de gegevens van de gemeente gekregen. We kunnen nu beter het bomenbehoud berekenen (= o.a. afhankelijk van de noodzakelijke ophoging per plek) en we kunnen zien in hoeverre riool en leidingen in de weg zitten en we kunnen mogelijk beter inschatten in hoeverre er (meer) wateroverlast kan ontstaan door de ophogingen. Op zich is ook de plek waar de nieuwe rioolbuizen komen te liggen een punt van overleg en discussie met de gemeente.

Bewonersbrainstorm op zaterdag 26 september
De ontwerpers van de kerngroep zijn voor, in en na de vakantie binnen nog steeds druk aan het schetsen, hierbij alle mogelijkheden en onmogelijkheden langslopend rond de inrichting van de Schepenstraat. Hierbij gaan de uitkomsten van de metingen van de gemeente ook een rol spelen.
In de vorige nieuwsbrief is al gemeld dat we er van uitgaan dat andere bewoners natuurlijk ook mee willen schetsen en ook op die manier betrokken willen worden bij het ontwerpproces van de Schepenstraat.
Hierin wordt in ieder geval voorzien in een bewonersbrainstorm zaterdag 26 september van 13.30 tot 18.00.  Het voorlopige programma ziet er als volg uit:

Workshop herinrichting openbare ruimte Schepenstraat

De kerngroep wil zaterdag 26 september 2015 een workshop organiseren waarbij alle bewoners van de Schepenstraat worden uitgenodigd om actief mee te denken over het uiteindelijke inrichtingsplan. Deze workshop die van 13:30-17:00 uur duurt wordt opgesplitst in vier deelworkshops over de belangrijkste thema’s die in het herinrichtingsplan opgelost moeten worden. Deze thema’s zijn:

  • Openbaar groen, gebruik andere gebieden /straat en zelfbeheer
  • Verkeersveiligheid en Parkeren (fiets en auto)
  • Waterhuishouding & kabels en leidingen
  • Materialisatie (openbare verlichting, bestratingsmateriaal, wel/geen zitbanken, afvalbakken, etc.)

Elke deelnemer kan bij alle deelworkshops (4 in totaal) maximaal een half uur meediscussiëren, input geven en input krijgen, oplossingen tekenen, etc. Per themaworkshop zullen we eveneens werken met (voor)beelden (grafisch, foto’s e.d.) die uiteindelijk in een moodbord per thema zullen landen, zodat het voor deelnemers aan de workshops zo goed als mogelijk duidelijk gemaakt wordt wat consequenties van een bepaalde keuze kunnen zijn, hoe thema’s invloed op elkaar hebben, maar ook hoe één en ander er uit kan komen te zien. Per 30 minuten wordt er dus door de deelnemers van themaworkshop gewisseld. De themaworkshops zullen worden geleid door leden van de kerngroep. Na twee uur zijn alle thema’s door alle deelnemers van input voorzien en volgt er een plenaire terugkoppeling per thema en worden de balans en de oogst van de middag opgemaakt. Deze oogst levert hopelijk een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het herinrichtingsplan voor de Schepenstraat.

Schema:

13:30-14:15 uur                      Inloop, koffie/thee en mogelijk een officiële aftrap door de wethouder van
ons gezamenlijk Schepenstraat participatie en zelf ontwerp project.

14:15-14:30 uur                      Introductie workshop

14:30-15:00 uur                      Workshopronde 1

15:00-15:30 uur                      Workshopronde 2

15:30:16:00 uur                      Workshopronde 3

16:00-16:30 uur                      Workshopronde 4

16:30-17:00 uur                      Plenaire terugkoppeling

17:00-18:00 uur                      Borrel

In de volgende nieuwsbrief worden belangstellenden gevraagd zich op te geven. Denk erover na en zet het in je agenda.

Reacties van bewoners

Bewoners kunnen gerust een reactie sturen op de gebeurtenissen tot nu toe, naar het mailadres van deze nieuwsbrief.

Contactadres gemeente

Mocht je nog vragen hebben aan de gemeente dan kun je deze mailen naar wijkregienoordsb@rotterdam.nl.
Mails naar de gemeente kunnen (als je dat wilt)  c.c. naar info@schepenstraat.info  ter informatie van de  kerngroep Schepenstraat en/of opname in de nieuwsbrief.
Klachten over zaken in de straat kun je via de buitenbeter app melden of via andere kanalen, zie de link http://www.rotterdam.nl/buitenbeterapp
Nieuws over de Schepenstraat heeft de gemeente geplaatst op de website van de gemeente http://www.rotterdam.nl/schepenstraat

Leden Kerngroep Schepenstraat

William Bonte               Voorzitter, Communicatie
Frank Werner                Stedenbouwkundige/Inrichting Schepenstraat
Sander Hazevoet          Architect/Parkstraat
Anja Lübke                     Architect/Gevarieerde inrichtingHendrik Meuwese      Ingenieur/Techniek en Watermanagement
Liliane Geerling           Stedenbouwkundige/Riolering
Jorrit Vroon                 Zelfstandig ondernemer/Zelfbeheer en Bomen
Helga Lelieveld           Fietsplan/Wensen bewoners Jong Oud
Hans van der Markt   Ontwerper Openbare Ruimte/Ruimtelijke mogelijkheden

Aantal bewoners Schepenstraat op de adreslijst en die dus achter ons staan: 222