Nr. 23 – juli 2015

Nieuwsbrief nr. 23  Maandag 6 juli 2015

Beste Schepenen, hierbij de zevende nieuwsbrief van 2015 over onze geliefde Schepenstraat .

Buurtborrel in de tuin van de Prinsekerk op zaterdag 20 juni
De buurtborrel voor de Schepenstraat was een groot succes! Zowel voor de organisator Noorderlicht, die de kerkruimte had ingericht, als voor de belangstelling voor onze doorlopende powerpointpresentatie  waarin de uitgangspunten rond de inrichtingsideëen van de Schepenstraat en de ontwikkelingen tot nu toe in beeld werden gebracht. Zo’n 50 buurtbewoners hebben in het aparte zaaltje naar de powerpoint (klik op de link) gekeken en gesproken met de aanwezige leden van de kerngroep.

30 juni Overleg Kerngroep/gemeente
Op 30 juni hadden we een kennismakingsgesprek met de pas benoemde projectmanager Schepenstraat Maarten de Gaaij. Nu we formeel gaan samenwerken met de gemeente is er een projectorganisatie in het leven geroepen. Het overleg van gemeentevertegenwoordigers met de kerngroep heet voortaan: Ontwerp- en participatieteam. Maarten de Gaaij gaat regelmatig in overleg met alle betrokken gemeentelijke diensten: Gemeentelijke Planteam. De resultaten van beide teams worden besproken in Regieteam Schepenstraat waarin de projectmanager Schepenstraat Maarten de Gaaij, 2 andere vertegenwoordigers van de gemeente en een aantal kerngroepleden zitten. De opdrachtgever van dit geheel is wethouder Eerdmans. De kerngroep mag het inrichtingsplan voor de Schepenstraat maken, de kerngroep blijft hierbij uitgaan van zoveel mogelijk bomenbehoud, een groene gevarieerde verkeersveilige straat, rekening houdend met zelfbeheer en bewonerswensen. De kerngroep mag de participatie organiseren en houdt de bewoners zoals tot nu toe op de hoogte via de nieuwsbrief en heeft gesproken met de bewoners op de buurtborrel en ontvangt via deze kanalen ideeën en vragen. Er komen uiteraard meer bijeenkomsten, zie verder. De projectplanning voor zo’n lange straat en zeker nu we uitgebreid gaan mee denken is voor de gemeente niet zo eenvoudig. In september gaan de kerngroep en de gemeentelijke diensten een hele dag bij elkaar zetten om de hele procesplanning op papier te zetten. De bedoeling is natuurlijk dat in 2017 begonnen kan worden met de inrichtingswerkzaamheden in de straat. We zijn benieuwd.

Bewonersbrainstorm
De ontwerpers binnen de kerngroep zijn al druk aan het schetsen, hierbij alle mogelijkheden en onmogelijkheden langslopend rond de inrichting van de Schepenstraat.
Andere bewoners willen natuurlijk ook eens mee schetsen en betrokken worden bij het ontwerpproces van de Schepenstraat.
Hierin zal worden voorzien in een bewonersbrainstorm, die plaats zal vinden na de zomer.
De datum is nog niet vastgesteld , maar het zal mogelijk plaats vinden op zaterdagmiddag 26 september.
Nadere berichtgeving volgt.

 

Het Vroesenpaviljoen opent op 11 juli

Er gebeurt natuurlijk meer in Blijdorp.

Op zaterdag 11 juli 2015 vanaf 13.00 uur zijn ook alle Schepenstraters van harte welkom om de opening in het Vroesenpark te vieren.

Er is een programma voor jong en oud!

Reacties van bewoners
Bewoners kunnen gerust een reactie sturen op de gebeurtenissen tot nu toe, naar het mailadres van deze nieuwsbrief.

Contactadres gemeente

Mocht je nog vragen hebben aan de gemeente dan kun je deze mailen naar wijkregienoordsb@rotterdam.nl.

Website gemeente  http://www.rotterdam.nl/schepenstraat

Mails naar de gemeente kunnen (als je dat wilt)  c.c.  naar williambonte48@hotmail.com ter informatie van de  kerngroep Schepenstraat en/of opname in de nieuwsbrief.

Klachten over zaken in de straat kun je via de buitenbeter app melden of via andere kanalen, zie de link http://www.rotterdam.nl/buitenbeterapp

 

Leden Kerngroep Schepenstraat

William Bonte               Voorzitter, Communicatie
Frank Werner                Stedenbouwkundige/Inrichting Schepenstraat
Sander Hazevoet          Architect/Parkstraat
Anja Lübke                     Architect/Gevarieerde inrichtingHendrik Meuwese      Ingenieur/Techniek en Watermanagement
Liliane Geerling           Stedenbouwkundige/Riolering
Jorrit Vroon                 Zelfstandig ondernemer/Zelfbeheer en Bomen
Helga Lelieveld           Fietsplan/Wensen bewoners Jong Oud
Hans van der Markt   Ontwerper Openbare Ruimte/Ruimtelijke mogelijkheden

Aantal personen op de adreslijst Schepenstraat en die dus achter ons staan: 222