Nr. 22 – juni 2015

Nieuwsbrief nr. 22 Vrijdag 19 juni 2015‏

Beste Schepenen, hierbij de zesde nieuwsbrief van 2015 over onze geliefde Schepenstraat .

Uitnodiging voor buurtborrel in de tuin van de Prinsekerk op zaterdag 20 juni van 21.00 tot 23.00
In nieuwsbrief nr. 21 is de buurtborrel aangekondigd”
Een buurtborrel! Voor heel de Schepenstraat!! Een zomerse, gezellige avond die gelijk een leuke gelegenheid is om je straatbewoners te ontmoeten! Dit alles vindt plaats op zaterdag 20 juni van 21 uur tot 23 uur in de tuin van de Prinsekerk (Schepenstraat 69).  Alle bewoners van de Schepenstraat zijn daarvoor hartelijk uitgenodigd.

De organisatie van deze buurtborrel is in handen van Noorderlicht (bewoner van de Prinsekerk sinds ca. 3 jaar).
De hoofdzaak is gezelligheid en elkaar ontmoeten, maar er is ook aandacht voor de herinrichting van de Schepenstraat waar de kerngroep nu al een half jaar met de gemeente overleg voert en waarover in de nieuwsbrieven verslag wordt gedaan. Er is binnen een doorlopende PPT-presentatie waarin de uitgangspunten rond de inrichtingsideëen van de Schepenstraat in beeld worden gebracht en er zijn daar leden van de kerngroep aanwezig die tijdens de gezellige gesprekken ook verder informatie kunnen verstrekken. Hartelijk welkom om even langs te komen!
Inmiddels zijn er in de Schepenstraat 2 folders in de bus gedaan, 1 folder bevestigt de buurtborrel van 21.00 – 23.00, de 2e folder laat zien dat de buurtborrel past in een geheel van sociale activiteiten in een zevental kerken in Rotterdam-Noord. Voorafgaand aan de buurtborrel is er van 19.00 – 21.00 uur een 2e activiteit georganiseerd in de Prinsekerk. Gezien de folder is eenieder vrij om daar natuurlijk ook te gaan kijken.

Benoeming projectmanager Schepenstraat
De gemeente wil het ontwerpproces voor een deel overlaten aan de kerngroep. Daarvoor gaan we eerst verder met de gemeente praten over de uitgangspunten (wat kan wel en wat kan niet), is er genoeg geld voor een mooie groene straat en daarna gaan we hopelijk verder invullen (groen, bestrating, verkeer etc). Deze bewonersparticipatie op deze manier is uniek en best ingewikkeld voor de gemeentelijke diensten die er bij zijn betrokken. Om deze redenen heeft de gemeente een speciale projectmanager Schepenstraat benoemd. Voor deze functie is benoemd Maarten de Gaaij. Hij is de nieuwe projectleider van Stadsontwikkeling, die vooral de regie op het proces gaat oppakken. Dinsdag 23 juni heeft de kerngroep een eerste kennismakingsgroep met hem.

 

Reacties van bewoners

Bewoners kunnen gerust een reactie sturen op de gebeurtenissen tot nu toe, naar het mailadres van deze nieuwsbrief, hieronder de laatste reacties.
Ik woon op het Walenburgerplein en kijk uit op de Schepenstraat en volg de nieuwsbrieven.
Ik ben actief bestuurslid binnen onze vereniging en ben graag op de hoogte van wat er om ons heen gebeurt.
We moeten er niet aan denken dat vele bomen weggehaald worden uit de Schepenstraat. Wij zijn erg begaan met de bomen in de wijk. Wij wonen echter niet in de Schepenstraat, maar Doezastraat, maar blijven graag op de hoogte. Ook wij zijn tegen de rigoureuze ideeën van de gemeente en worden graag op de hoogte gehouden van dit proces.

 

Contactadres gemeente
Mocht je nog vragen hebben aan de gemeente dan kun je deze mailen naar wijkregienoordsb@rotterdam.nl.  Website gemeente  http://www.rotterdam.nl/schepenstraat Mails naar de gemeente kunnen (als je dat wilt)  c.c. naar williambonte48@hotmail.com ter informatie van de  kerngroep Schepenstraat en/of opname in de nieuwsbrief. Klachten over zaken in de straat kun je via de buitenbeter app melden of via andere kanalen, zie de link http://www.rotterdam.nl/buitenbeterapp

 

Leden Kerngroep Schepenstraat
William Bonte               Communicatie
Frank Werner                Stedenbouwkundige/Inrichting Schepenstraat
Sander Hazevoet          Architect/Parkstraat
Anja Lübke                     Architect/Gevarieerde inrichtingHendrik Meuwese      Ingenieur/Techniek en Watermanagement
Liliane Geerling           Stedenbouwkundige/Riolering
Dirk Kunst                    Natuurbeheerder/Bomen
Jorrit Vroon                 Zelfstandig ondernemer/Zelfbeheer en Bomen
Helga Lelieveld           Fietsplan/Wensen bewoners Jong Oud
Hans van der Markt   Ontwerper Openbare Ruimte/Ruimtelijke mogelijkheden

 

Aantal personen op de adreslijst Schepenstraat en die dus achter ons staan: 221