Nr. 21 – juni 2015

Nieuwsbrief nr. 21 Dinsdag 2 juni 2015

Buurtborrel op zaterdag 20 juni‏

Beste Schepenen, hierbij de vijfde nieuwsbrief van 2015 over onze geliefde Schepenstraat .

Uitnodiging voor buurtborrel in de tuin van de Prinsekerk op zaterdag 20 juni
Een buurtborrel! Voor heel de Schepenstraat!! Een zomerse, gezellige avond die gelijk een leuke gelegenheid is om je straatbewoners te ontmoeten! Dit alles vindt plaats op zaterdag 20 juni van 21 uur tot 23 uur in de tuin van de Prinsekerk (Schepenstraat 69).  Alle bewoners van de Schepenstraat zijn daarvoor hartelijk uitgenodigd.

De organisatie van deze buurtborrel is in handen van Noorderlicht (bewoner van de Prinsekerk sinds ca. 3 jaar).
De hoofdzaak is gezelligheid en elkaar ontmoeten, maar er is ook aandacht voor de herinrichting van de Schepenstraat waar de kerngroep nu al een half jaar met de gemeente overleg voert en waarover in de nieuwsbrieven verslag wordt gedaan. Er is een doorlopende PPT-presentatie waarin de uitgangspunten rond de inrichting in beeld worden gebracht en er zijn leden van de kerngroep aanwezig die tijdens de gezellige gesprekken ook verder informatie kunnen verstrekken. Hartelijk welkom om even langs te komen!

Overleg met  de gemeente op dinsdag 19 mei
Op dinsdag 19 mei hadden we als kerngroep een ontwerpoverleg met de gemeente. Enkele vragen, die we hadden over technische gegevens hebben, zijn al beantwoord.

Deze gegevens hebben we nodig om goed in te kunnen schatten wat er mogelijk is om bomen te behouden en goed de straat te kunnen inrichten. Het is bijvoorbeeld duidelijk geworden dat het uitgiftepeil (hoe hoog moet de straat liggen) niet een star gegeven is, hier zijn dus waarschijnlijk mogelijkheden voor behoud en inrichting. We willen natuurlijk nog veel meer weten. Daarnaast heeft de kerngroep de eerste creatieve schetsen gepresenteerd teneinde ook hier de mogelijkheden af te tasten wat er allemaal kan voor een mooie, verkeersveilige en praktische inrichting van de straat. Het was een vruchtbaar en creatief overleg.

Reacties van bewoners
Bewoners kunnen gerust een reactie sturen op de gebeurtenissen tot nu toe, naar het mailadres van deze nieuwsbrief. Hieronder een reactie.

Hartelijk dank voor de update en vooral voor de tijd die jullie hier insteken! Ik hoop dat alle bomen behouden kunnen blijven.

Contactadres gemeente
Mocht je nog vragen hebben aan de gemeente dan kun je deze mailen naar wijkregienoordsb@rotterdam.nl.

Website gemeente  http://www.rotterdam.nl/schepenstraat

Mails naar de gemeente kunnen (als je dat wilt)  c.c.  naar williambonte48@hotmail.com ter informatie van de  kerngroep Schepenstraat en/of opname in de nieuwsbrief.

Klachten over zaken in de straat kun je via de buitenbeter app melden of via andere kanalen, zie de link http://www.rotterdam.nl/buitenbeterappLeden Kerngroep Schepenstraat

William Bonte               Communicatie
Frank Werner                Stedenbouwkundige/Inrichting Schepenstraat
Sander Hazevoet          Architect/Parkstraat
Anja Lübke                     Architect/Gevarieerde inrichtingHendrik Meuwese      Ingenieur/Techniek en Watermanagement
Liliane Geerling           Stedenbouwkundige/Riolering
Dirk Kunst                    Natuurbeheerder/Bomen
Jorrit Vroon                 Zelfstandig ondernemer/Zelfbeheer en Bomen
Helga Lelieveld           Fietsplan/Wensen bewoners Jong Oud
Hans van der Markt   Ontwerper Openbare Ruimte/Ruimtelijke mogelijkheden