Nr. 2 – september 2014

Nieuwsbrief Schepenstraat nr. 2 dinsdag 23 september‏ 2014

Beste Schepenen, hierbij de nieuwe adreslijst en maillijst (zie onderaan). Ik stel voor dat iedereen die iets te melden heeft, wil roepen, ideeën wil lanceren, dit naar mij (William Bonte) mailt, dan voeg ik dat samen in een ‘nieuwsbrief’, anders bedelven we elkaar straks onder de mailtjes.

  1. gr. William Bonte

Nieuwe reacties

Beste Hendrik,
Het is niet alleen het aanleggen van een adreslijst, het is ook een emaillijst. Het is de bedoeling de emaillijst te gebruiken om elkaar te informeren. Veel mensen bleken bij ontvangst van de flyer nog niets van de plannen te weten. Ook kunnen we elkaar informeren over de vorderingen en onze ideeën. Op het moment heb ik het de vorm van een nieuwsbrief gegeven. Dit alles kan de basis leveren voor te nemen initiatieven van de zijde van de bewoners voor een beter ontwerp. Graag ontvang ik je opmerkingen naar de gemeente om deze via de nieuwsbrief met z’n allen te delen. Goede ontwikkeling, bedankt,

  1. gr. William Bonte

Beste William,

Afgelopen zondag vond ik je berichtje in de brievenbus. Ik was zelf ook
aanwezig op de informatieavond voor het inrichtingsplan.
Uit je bericht begrijp ik dat je nu een adreslijst aanlegt van bewoners
en dat je de aanzet voor een beter ontwerp bij de gemeente laat.
Ik wil je graag laten weten dat ik al enkele opmerkingen naar de
gemeente heb gestuurd. Ik heb me ook aangemeld om mee te denken in het
ontwerp. Zelf heb ik Civiele Techniek gestudeerd, en ben nu werkzaam bij
een adviesbureau op het gebied van watermanagement. Ik kan dus een
technische inbreng leveren in het ontwerp.
Groet, Hendrik Meuwese
Schepenstraat 75a   0622573488

Heb eerst mee gelopen met het schouwen en had daar een positief gevoel over, nu had ik het gevoel of ik in de verkeerde film zat.

Vind überhaupt dat het plan zeer matig is en in de verste verten niet lijkt op onze rondgang, daar valt nog veel aan te verbeteren.

Ben nog niet overtuigd dat de bomen er uit moeten en ga niet bij de pakken neer zitten.

Vind trouwens dat de straat wel in haar geheel moet worden aangepakt, maar duidelijk uit drie delen bestaat, met hun specifieke problemen.

Als je er zo naar wil kijken wordt het al geen eenheidsworst.

Ik heb mij ook gemeld in de praatgroep van Rokus.

Groet,  Helga Lelieveld

beste William, Mijn vrouw en ik zijn beiden tegen het rooien van onze bomen.

Vr.gr. Wim en Riet Meurs Sch.straat 82 b

Ter info de reactie van de gebiedscomissie:

Geachte heer Werner,  Dank voor uw bericht.

We delen uw bezorgdheid en hoewel de aanwezige gebiedscommissieleden overtuigd zijn van de inzet van de mensen die donderdag aanwezig waren, is het een proces dat we nauwgezet zullen volgen. Uw aanbod (en dat van uw buurman Sander Hazevoet tijdens de vergadering) om mee te helpen wordt dan ook zeer gewaardeerd. Wat ons betreft worden ook de Bomenridders en de Stadsecologen betrokken bij de verdere planvorming voor de Schepenstraat.

Ik zal aan onze gebiedsnetwerker Jan Ritskes vragen op korte termijn een afspraak te plannen om de verschillende partijen om de tafel te krijgen.
Met vriendelijke groet,

Liselotte de Haan

vice voorzitter gebiedscommissie Noord

William, Slim de berichten alleen via jou. Wel veel werk voor je. Via een vriendin van mij  is contact gelegd met een journaliste van het A.D. Zelf denk ik dat de tijd nog niet rijp is voor de pers (dat zal ze zelf ook wel snappen). We hebben haar natuurlijk hard nodig als het de verkeerde kant op gaat in november.

Misschien is het ook goed om eventuele persuitingen te stroomlijnen, want ik ben,  denk ik , een beetje te snel geweest. Ik had er geen erg in dat ze er meteen een nieuwsitem van wilde maken. Ze heeft vrienden in de Schepenstraat en zou bij hen te rade gaan.

Groetjes, Françoise lePair

Hallo Werner,

Je hebt al een reactie van Anja Lübke gehad. Verder lijkt het mij inderdaad goed om meer sporen te bewandelen.

Voor contacten heb ik even bij de genoemde namen op de vergadering gegevens bij elkaar gegoogeld.

Han van Dam

Gebiedsmanager

j.vandam@rotterdam.nl

06 2222 25 76

Ronald Maaskant

Gemeentewerken (dacht ik, vestiging bij Kralingse bos)

r.maaskant1@rotterdam.nl

010 4 43 99 51

Rokus van Dijk

Stadsplanner, heeft plan geschreven, contactpersoon discussie en aanpassingen

Zie mail Anja Lübke

010 4 89 72 89

vr .gr. William Bonte

Hallo Frank,

ik stuur je bij deze de mail door die wij gisteren van Rokus van Dijk ontvangen hebben – het lijkt mij handig als jij hem ook direct benaderd om bij de workshop aanwezig te zijn (hoe meer expertise hoe beter, als architect heb ik vaker input voor inrichtingsplannen gegeven maar nog niet zelf opgesteld). Ik heb gisteren met Marnix Vink (felixx) uitgebreid hierover gesproken, hij vertelde ook al dat je bij ons in de straat woont. Qua procedure hebben zij het volgende aangegeven: De bewoners hadden bij de informatieavond de mogelijkheid vragen en opmerkingen te plaatsen, deze zijn verzameld en worden schriftelijk beantwoord. Bewoners die niet aanwezig konden zijn, hebben de moglijkheid binnen twee weken nog vragen te stellen – deze worden dan in de beantwoording meegenomen. In november wordt een nieuw plan presenteerd waarin de input van de burger (voor zover het mogelijk is..) en de nu volgende onderzoeken verwerkt zijn. Zij willen het inrichtingsplan graag eind van dit jaar bestuurlijk aftikken.Dat laatste zet je aan het denken als qua planning aangegeven wordt dat in eerste instantie de uitvoering in het voorjaar van 2015 gepland was en door het ‘bomendisaster’ waarschijnlijk naar het najaar van 2015 verschoven wordt. Het bestuurlijke vaststellen van het plan blijft wel op de oorsprongelijke datum. Het werd niet direct gezegd maar wel duidelijk gemaakt dat met de eerder gehouden schouw, de eerste en de mogelijke tweede informatieavond genoeg burgerparticipatie heeft plaatsgevonden. Omdat duidelijk werd, dat er nog meer mensen beroepsmatig (direct of indirect) met ruimtelijke plannen bezig zijn, is met de workshop een opening geboden om echt actief mee te denken. Belangstellenden konden zich na afloop daarvoor opgeven. Omdat ik na afloop van de avond direct weg moest, weet ik helaas niet wie nog meer belangstelling getoond heeft (op Arjan na) – het zou handig zijn om van tervoren het e.e.a. uit te wisselen. Groetjes, Anja

——– Oorspronkelijke bericht ——–

Onderwerp: Brainstorm-/workshop inrichting Schepenstraat

Datum: 2014-09-22 10:51

Afzender: “Dijk R.G. van (Rokus)” <rg.vandijk@rotterdam.nl>

Ontvanger: “Dijk R.G. van (Rokus)” <rg.vandijk@rotterdam.nl>

Hallo allen,

Deze mail stuur ik met 2 bedoelingen. Allereerst wil ik graag weten wat

voor jullie een goed tijdstip is om af te spreken. Ik ga er vanuit dat

de meeste overdag werken en dat we dus moeten kijken naar een moment aan

het einde van de middag (vanaf ca 17.00 uur) of naar de avond (vanaf ca

19.00 uur). Graag hoor ik van iedereen wat het beste uitkomt.

Daarnaast stuur ik deze mail om te kijken of de mailadressen allemaal

goed zijn. Ik stel het dus zeer op prijs als ik een antwoord krijg van

iedereen.

MET VRIENDELIJKE GROET,  ROKUS VAN DIJK _ERVAREN LANDSCHAPSONTWERPER _

Ruimte & Wonen

Stadsontwikkeling

GEMEENTE ROTTERDAM

POSTBUS 6575

3002 AN ROTTERDAM

Telefoon (010) 489 7289

Mobiel (06)

Fax (010) 489 5342

Website www.rotterdam.nl [1]

ALLEEN AANWEZIG IN DE OCHTEND

Beste Frank,

Er gaan dadelijk 2 mails rond (1 voor de nieuwe deelnemers, 1 voor allen), dan ben je al flink op de hoogte.

Deze mail gaat in c.c. naar 2 leden van het petit comité (Arjan en Anja), je kan hen contacten en zij weten dan ook dat jij deskundige inbreng kunt leveren.

  1. gr. William

 

Hallo William, Ik weet niet of je mijn vorige mail hebt gekregen dus voor de volledigheid nogmaals. Het m.i. zaak om snel in actie te komen, ik ken dit soort “inspraakprocessen” maar al te goed. Het lijkt er op dat er oneigenlijke argumenten worden gebruikt om van de bomen af te komen, maar die kan ik wellicht weerleggen (met hulp van collega experts).

We moeten m.i. meerdere sporen bewandelen, ik heb alvast een mail gestuurd naar de gebiedscomissie Noord (jullie in cc). Daarnaast is het zaak om snel de gemeente aan te spreken, dus als er een contactpersoon/mailadres/nam is dan hoor ik dat graag. Wellicht binnenkort even bij elkaar omen om de acties te coördineren?

Groet, Frank Werner

 

Hallo William,

Prima, ik ben beschikbaar. Ik heb ook mijn ongenoegen over de plannen aan de gebiedscomissie noord gemaild. Het kijkt me zaak om dit over meerdere sporen op te pakken, wellicht moeten we binnenkort even samenkomen om te overleggen. Een alternatief plan behoort zeker tot de mogelijkheden, het is voor mij geen probleem om dit te vervaardigen.

Met groet en tot binnenkort,   Frank Werner

 

Geachte mevrouw De Haan,

Mijn naam is Frank Werner en ik woon met mijn gezin op de Schepenstraat 86 in Blijdorp. De Schepenstraat is een van de groenste straten van Rotterdam en dat was destijds een van de belangrijkste motivaties voor mij om hier een woning te kopen.

Op 18 september 2014 heeft de gemeente aan de bewoners van de Schepenstraat de plannen voor de herinrichting van deze straat gepresenteerd. Tot ontsteltenis van mijzelf en veel van mijn straatgenoten verdwijnen in de plannen alle bomen, vanwege de geplande ophoging van de straat. Het verwijderen van gezonde volwassen bomen past niet in het vergroeningsbeled dat de gemeente Rotterdam voert. Zelfs bij nieuwe aanplant duurt het zeker 30 jaar voordat het groene beeld van de straat weer enigszins hersteld is. Hopelijk begrijpt u dat ik mij zeer ongerust maak over de ontwikkelingen die de gemeente heeft ingezet.

Ik ben associate partner bij KCAP, een internationaal ontwerpbureau voor stedenbouw, openbare ruimte-inrichting en architectuur. In mijn functie als senior urban planner ben ik beroepshalve betrokken bij grootschalige stedelijke herinrichting zowel in binnen- en buitenland. Bovendien adviseer ik al bijna 20 jaar middelgrote en grote gemeenten bij stedelijke herstructureringsvraagstukken, bijvoorbeeld in Rotterdam, Amsterdam, Den Haag, Utrecht en Leiden. Ook in deze opgaven gaat het vaak om herinrichten van bestaande straten. Het uitgangspunt dat alle gemeenten hanteren, is het zoveel mogelijk behouden van bestaande bomen en ander groen.

Het is daarom voor mij onbegrijpelijk dat een dergelijk plan door de gemeente is ontwikkeld en gepresenteerd. Ik spreek hier niet alleen als bewoner, maar vooral ook als professional.

Ik zou u willen vragen om uw invloed als gebiedscomissielid in te zetten om de huidige plannen van tafel te krijgen. Ik bied ook aan om een alternatief plan te (helpen) ontwikkelen waarbij het bestaande groen zoveel mogelijk behouden kan blijven.

Ik ben graag bereid om mijn standpunt aan u toe te lichten in een persoonlijk gesprek. Kunt u mij laten weten wanneer u hiervoor gelegenheid heeft?

Met vriendelijke groet,

Ir. Frank Werner

Urban planner/Associate    KCAP Architects&Planners