Nr. 18 – maart 2015

Schepenstraat Nieuwsbrief nr. 18  Zondag 29 maart 2015

Beste Schepenen, hierbij de tweede nieuwsbrief van 2015 over onze geliefde Schepenstraat .

Overleg met  de gemeente op donderdag 10 maart
Op 10 maart had het karakter van het gesprek een meer technisch karakter. Het gesprek vond plaats aan de hand van een door de kerngroep opgesteld concept ‘Programma van Uitgangspunten’.

Het was een succesvolle avond, veel punten besproken, huiswerkopdrachten meegegeven voor de gemeente en voor de kerngroep. De gemeente is nog steeds bezig met precisiemetingen om te bezien hoe in detail op de decimeter het leidingwerk onder de straat eruitziet. Dit is van groot belang om te beoordelen wat er allemaal mogelijk is voor het behouden, verplanten en het plaatsen van nieuwe bomen. Het volgende meer technische overleg is op 14 april.

Overleg over Participatieplan op 13 maart
Op 13 maart is er een overleg geweest met de Gebiedsdirecteur Noord over het participatieplan. Hij was heel enthousiast over de aanpak van de participatie, dus hoe de bewoners middels de kerngroep mee kunnen denken met de inrichtingsplannen van de gemeente. Hij zal zich inzetten voor een formalisering van deze aanpak en buigt zich ook over de subsidiëring van de kosten die dit mede ontwerpproces met zich mee kan brengen.

Verdere presentaties
Er lopen afspraken om bij komende werkbezoeken in Blijdorp/Noord onze Parkstraat ideeën rond de Schepenstraat en de bijbehorende participatie aanpak onder de aandacht te brengen van de verantwoordelijke wethouder Eerdmans en ook aan gemeenteraadsleden.

Blijdorpkrantje
In de afgelopen ‘Blijdorp’, de krant van de bewonersorganisatie Blijdorp stond een leuk artikel over onze bewonersactie Schepenstraat.

Onze kerngroepvergaderingen en het overleg met de gemeente vindt meestal plaats in de mooie ruimte van de bewonersorganisatie, Statenweg 102.

 

Website gemeente
De gemeente heeft een website geopend over de werkzaamheden in de Schepenstraat.   http://www.rotterdam.nl/schepenstraat

Reacties van bewoners
Bewoners kunnen gerust een reactie sturen op de gebeurtenissen tot nu toe, naar het mailadres van deze nieuwsbrief

 

Contactadres gemeente

Ronald Maaskant     r.maaskant1@Rotterdam.nl        010 4 43 99 51
Mocht je nog vragen hebben dan kun je deze mailen naar wijkregienoordsb@rotterdam.nl.
Mails naar de gemeente (als je dat wilt) kunnen c.c.  naar williambonte48@hotmail.com ter informatie van de  kerngroep Schepenstraat en/of opname in de nieuwsbrief.

 

De bomenridders
De bomenridders helpen en steunen ons vanaf het begin, zij zelf kunnen financiële steun gebruiken voor hun werk ter behoud bomen in Rotterdam. Steun stichting De Bomenridders!   Wordt u ook donateur? Dat zou mooi zijn!  Uw financiële bijdrage stelt ons in staat om bomen daadwerkelijk te beschermen. Wij kunnen dan juridische ondersteuning betalen en professionals inhuren voor natuureducatieprojecten. Procederen kost ook geld. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen opschortende werking, dus als wij willen voorkomen dat bomen gekapt worden zodra de bezwaartermijn is verstreken, dan moeten wij een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank. Dat kost € 331,-. Daarnaast is geld nodig voor het onderhoud van de website en kantoorkosten.  U bent donateur vanaf € 7,50 per jaar.

Graag uw donatie (of gift) overschrijven naar: NL39INGB0007828479 ten name van stichting De Bomenridders Rotterdam.
Vergeet u s.v.p. niet te vermelden: donatie of gift, dan maakt u het de penningmeester eenvoudiger.

Zie ook: http://www.debomenridders.nl/donateu/

Leden Kerngroep Schepenstraat

William Bonte               Communicatie
Frank Werner                Stedenbouwkundige/Inrichting Schepenstraat
Sander Haze voet          Architect/Parkstraat
Anja Lübke                     Architect/Gevarieerde inrichting
Remko Remijnse           Architect/Gevarieerde inrichting
Hendrik Meuwese      Ingenieur/techniek en Watermanagement
Liliane Geerling           Stedenbouwkundig/Riolering
Dirk Kunst                    Natuurbeheerder/Bomen
Jorrit Vroon                 Zelfstandig ondernemer/Zelfbeheer en Bomen
Helga Lelieveld           Fietsplan/Wensen bewoners Jong Oud

Aantal personen op de adreslijst Schepenstraat en die dus achter ons staan: 199