Nr. 16 – december 2014

Schepenstraat Nieuwsbrief nr.16   Woensdag 24 december‏

Beste Schepenen, hierbij weer informatie over onze geliefde Schepenstraat. Het is de laatste nieuwsbrief van een roerig laatste kwartaal van dit jaar. We sluiten af met een verslag van het laatste overleg met de gemeente. Het kan nog steeds vriezen of dooien, in ieder geval eenieder prettige feestdagen toegewenst en een gelukkig 2015 Schepenjaar.

Overleg met  de gemeente op dinsdag 23 december
Op zich is het heel positief dat de riolering aangepakt gaat worden, maar 2018 is toch wel heel ver weg. De afdeling die verantwoordelijk is voor de riolering bekijkt de aanpak van het hele gebied als één geheel en komt daarbij tot de conclusie dat de Schepenstraat als laatste aangepakt dient te worden. Wij als kerngroep hebben gevraagd om alle feiten en alle redeneringen op tafel te hebben, opdat we mee kunnen rekenen of dit echt allemaal op deze manier moet. Als het goed is komen de feiten in januari op tafel. Het maken van een nieuw ontwerp van de Schepenstraat en een oordeel over het bomenbehoud hoeft hier niet op te wachten, we hebben met de gemeente afgesproken dat we in januari, als alle gegevens op een rijtje staan, we samen met de gemeente gaan ontwerpen. Aan het eind van het jaar zou het inrichtingsplan dan af moeten zijn, uiteraard worden de bewoners van de voortgang op de hoogte gehouden en worden waar mogelijk geraadpleegd. Het volgend overleg met de gemeente is op 22 januari.

 

Reacties van bewoners
– Ik meld mij aan omdat ik ook tegen het kappen van de bomen ben.
– Bij deze meld ik mij aan voor de nieuwsbrief. Ik ben tegen het nieuwe bestemmingsplan. Ik woon in een flat, ik zal in de hal je verzoek ophangen.
– Een korte reactie n.a.v. de mededeling van de gemeente. Bij een goede voorbereiding is iedereen gebaat. Maar persoonlijk vind ik 3 a 4 jaar wachten echter wel erg lang. Heeft de gemeente aangegeven wat zij tussentijds willen doen aan de delen van de straat die dusdanig verzakt zijn dat er enorme plassen ontstaan bij regen? Of aan de hoogte verschillen op diverse parkeerplaatsen door verzakkingen? Mijn in ziens zijn er een aantal zaken die de gemeente geen 4 jaar nog kan laten liggen en direct aandacht behoeven. Ik ben benieuwd wie er nog meer zo over denkt.

     Die goede voorbereiding is natuurlijk mooi meegenomen, wel wat lang, maar wie weet, redt dat juist nog meer bomen. Echter het tijdstip wordt vooral bepaald door de aanpak van de riolering, die qua tijd flink naar voren is gehaald , waar die klaarblijkelijk nog niet verder terug in de planningstijd kan.
Je hebt in de nieuwsbrief natuurlijk onze reactie gezien op soortelijke bedenkingen.
     Eerdere reactie op zorgen: De gemeente komt in januari met alle gegevens netjes op een rijtje, we zullen ze vragen of daar ook de gasleidingen in worden meegenomen, als het goed is komen de problemen in het oostelijk deel van de straat ook met de gepresenteerde gegevens goed op tafel. We zullen er zeker op letten. De gemeente heeft in haar brief toegezegd dat zij in de komende jaren (voordat de straat echt op de schop gaat) serieuze aandacht zal geven aan overlast gevende situaties. Zij heeft in ons overleg toegezegd dat er ook naar tussentijdse oplossingen wordt gezocht. We zullen daar ook zeker op letten. 

     Jouw opmerkingen stuur ik ook door naar de gemeente. In ons overleg met de gemeente gaan we in op basis van de hierboven genoemde uitgangspunten, waarbij we vragen ook de door jou opgesomde punten te toetsen.

– Het komt mij als een goede reden over om te stellen dat sommige dingen onveranderd het beste zijn. Niemand wil dat onze straat een snelweg wordt. Sterker nog, ik wil benadrukken dat de Schepenstraat al een 30 kilometer zone is en dat de naleving daarvan niet wordt gehandhaafd.  Dit is een bewoners kwestie: laat onze mooie straat geen sluiproute zijn of worden en we moeten de bomen behouden. Ik wil stellen dat als de wet (beschermd stadsgezicht) voorschrijft dat de bewoners geen veranderingen mogen aanbrengen aan hun mooie straat, anderen (gemeente) dat ook niet mogen.

Contactadres gemeente
Ronald Maaskant     r.maaskant1@Rotterdam.nl        010 4 43 99 51

Mocht je nog vragen hebben dan kun je deze mailen naar wijkregienoordsb@rotterdam.nl.

Mails naar de gemeente (als je dat wilt) kunnen c.c.  naar williambonte48@hotmail.com ter informatie van de  kerngroep Schepenstraat en/of opname in de nieuwsbrief.

Leden Kerngroep Schepenstraat
William Bonte               Communicatie
Frank Werner                Stedenbouwkundige/Inrichting Schepenstraat
Sander Haze voet          Architect/Parkstraat
Anja Lübke                     Architect/Gevarieerde inrichting
Remko Remijnse           Architect/Gevarieerde inrichting
Hendrik Meuwese      Ingenieur/techniek en Watermanagement
Liliane Geerling           Stedenbouwkundig/Riolering
Dirk Kunst                    Natuurbeheerder/Bomen
Jorrit Vroon                 Zelfstandig ondernemer/Zelfbeheer en Bomen
Arjan van der Kooij    Verkeersveiligheid
Helga Lelieveld           Fietsplan/Wensen bewoners Jong Oud

Aantal personen op de adreslijst en die dus achter ons staan: 197