Nr. 14 – november 2014

Schepenstraat Nieuwsbrief nr.14  Vrijdag 28 november‏

Beste Schepenen, hierbij weer informatie over onze geliefde Schepenstraat.

Er zijn duidelijk nieuwe ontwikkelingen, zie hieronder het verslag van het overleg van 27 november.

Overleg met de gemeente op 27 november 2014
We hebben gisteren, donderdag 27 november, als kerngroep overleg gehad met de gemeente. De gemeente had hot news.
Bij de toekomstige aanpak bleek de planning van de rioolaanpak een grote rol te spelen. Op de bewonersavond werd nog gemeld dat de riolering niet vervangen zou worden. Onder druk van de commotie in de Schepenstraat heeft de afdeling Watermanagement nog eens goed gekeken naar haar planning. Deze stond op aanpak in 2022, dit trekt men nu naar voren naar 2017/2018. Dit betekent dat de werkzaamheden dan pas beginnen. (En niet zoals verteld was, straat ophogen in 2015, zonder riolering klaarblijkelijk). De straat blijft tot die tijd zo mooi als hij is, en we hebben de tijd om intensief met de gemeente te overleggen over de mogelijkheden tot behoud van zoveel mogelijk bomen en behoud van de diversiteit in de straat.
De gemeente is in dat proces bereid tot vergaande participatie (via de kerngroep bewoners Schepenstraat).
De gemeente gaat een brief uit doen naar alle bewoners van de Schepenstraat en zet een website op waar de bewoners alle relevantie informatie kunnen raadplegen, zal de bewoners verder blijven informeren, waaronder bewonersavonden. De brief die nu verspreid gaat worden is als attachment bijgevoegd.

Cineac TV Noord
De uitzenddatum van het item over de Schepenstraat van Cineac TV Noord wordt nog bekendgemaakt.

Contactadres gemeente

Ronald Maaskant     r.maaskant1@Rotterdam.nl        010 4 43 99 51

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze mailen naar wijkregienoordsb@rotterdam.nl.

Mails naar de gemeente (als je dat wilt) kunnen c.c.  naar williambonte48@hotmail.com ter informatie van de  kerngroep Schepenstraat en/of opname in de nieuwsbrief.

Leden Kerngroep Schepenstraat
William Bonte               Communicatie
Frank Werner                Stedenbouwkundige/Inrichting Schepenstraat
Sander Haze voet          Architect/Parkstraat
Anja Lübke                     Architect/Gevarieerde inrichting
Remko Remijnse           Architect/Gevarieerde inrichting
Hendrik Meuwese      Ingenieur/techniek en Watermanagement
Liliane Geerling           Stedenbouwkundig/Riolering
Dirk Kunst                    Natuurbeheerder/Bomen
Jorrit Vroon                 Zelfstandig ondernemer/Zelfbeheer en Bomen
Arjan van der Kooij    Verkeersveiligheid
Helga Lelieveld           Fietsplan/Wensen bewoners Jong Oud

Aantal personen op de adreslijst en die dus achter ons staan: 191