Nr. 11 – oktober 2014

Schepenstraat Nieuwsbrief nr.11  Vrijdag 17 oktober‏

Beste Schepenen, hierbij weer informatie over onze bedreigde Schepenstraat. 

Contactadres gemeente

Ronald Maaskant     r.maaskant1@Rotterdam.nl        010 4 43 99 51

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u deze mailen naar wijkregienoordsb@rotterdam.nl.

Mails desgewenst c.c. williambonte48@hotmail.com voor kerngroep Schepenstraat en/of opname in de nieuwsbrief.

Bericht Ronald Maaskant over bewonersavond 18 september
Op de bewonersavond van 18 september was toegezegd dat de bewoners per email antwoord op hun gestelde vragen zouden krijgen, daartoe hebben aanwezigen hun emailadres op een lijst gezet. Ronald Maaskant heeft op 13 oktober de beantwoording van de vragen toegestuurd. Aangezien met de maillijst van de bewonersavond maar een klein deel van de Schepenstraat wordt bereikt, is dit bericht van Ronald Maaskant als attachment toegevoegd aan deze brief.

Commentaar op bericht van de gemeente: Op zich zijn dit inderdaad een aantal van de gestelde vragen en er worden inderdaad antwoorden geformuleerd. Rond de  catastrofale bomenkap en het saaie rechtlijnige inrichtingsplan was veel te doen op de avond, maar vragen en antwoorden zijn in dit bericht niet aan de orde. Verder wordt heel veel verwezen naar de brainstormsessie. Zoals Ronald Maaskant meldt heeft deze op 9 oktober plaatsgevonden. De vragen uit de Ronald Maaskant brief zijn hier niet aan de orde gekomen.

Brainstormsessie
De eerste brainstorm/workshop van de kerngroep Schepenstraatbewoners met Rokus van Dijk heeft plaatsgevonden op donderdag 9 oktober. Een uitgebreid verslag volgt nog, de inhoud wordt eerst nog afgestemd. Kort samengevat:
De gemeente begrijpt de uitdrukkelijke wensen van de bewoners en is in beweging en wil zonder nu al toezeggingen te doen, meedenken over:
– Maximale handhaving huidige gevarieerde inrichting van de straat.
– Bomenbehoud
– Op een slimme manier kijken naar de verkeersveiligheid
– Vernieuwen riolering (Momenteel in discussie binnen de gemeente)
– Overige bewonerswensen
De gemeente is ook in beweging wat betreft de vaststellingstermijn van het inrichtingsplan, ze zegt nog niets toe, maar een verschuiving verder in de toekomst zit er wel in.

De gemeente zal van de mogelijkheid gebruik maken om via ons communicatiekanaal met de bewoners van de Schepenstraat te communiceren.

Nieuwe reacties
Deze week heb ik kennis genomen van het inrichtingplan van de Schepenstraat. Ik was een tijdje in buitenland. Ik vind het verschrikkelijk zonde en jammer van deze mooie straat en sluit me graag aan om samen met andere bewoners een eenheid te vormen richting de gemeente. Als er inmiddels meer informatie is ontvang ik die graag; misschien is er al een nieuwsbrief verschenen?    Lewis van Leeuwen

Aantal personen op de adreslijst en die dus achter ons staan: 172