Nr. 10 – oktober 2014

Schepenstraat Nieuwsbrief nr.10 Woensdag 8 oktober‏

Beste Schepenen, hierbij weer informatie over onze bedreigde Schepenstraat, eindelijk wat informatie van de gemeente via de powerpoint van de voorlichtingsavond en de bomenridders hebben ook overlegd, zie hieronder.

Contactadres gemeente

Ronald Maaskant     r.maaskant1@Rotterdam.nl        010 4 43 99 51

Ronald Maaskant heeft de mensen die op de voorlichtingsavond hun emailadres hadden achtergelaten de beloofde sheets van de presentatie gestuurd. Aangezien onze nieuwsbrief een veel breder bereik heeft in de Schepenstraat is deze powerpoint als bestand bij de nieuwsbrief bijgevoegd.

Overleg met opsteller Voorlopig Inrichtingsplan Rokus van Dijk
De eerste brainstorm/workshop van de kerngroep Schepenstraatbewoners met Rokus van Dijk vindt plaats op donderdag 9 oktober.

Informatie
De bomenridders hebben op woensdag 1 oktober met de gemeente gepraat. Zij stuurden de volgende informatie.
Afgelopen woensdagmiddag hebben we als stichting De Bomenridders gesproken met Petra van Rijswijk en Christian Bouwman over de Schepenstraat.

De meeste bomen – linden (6), esdoorns (76), iepen (2 van de 5), valse christendoorns (4), hemelbomen (8), vleugelnoten (3), Italiaanse populier (1), Afghaanse populier (1), platanen (2) – zijn goed. De kastanjes (2) zijn matig, 3 van de 5 iepen zijn matig en 18 van de 95 esdoorns zijn matig, en 1 boom is slecht (een esdoorn). Zie bijlagen (opgenomen in deze nieuwsbrief). LET WEL: de bomen (127 stuks) zijn globaal onderzocht. Er komt nog een nauwkeurigere en intensievere bomenbeoordeling, waarbij ook naar de beworteling en dergelijke wordt gekeken. Ook wordt de straat zowel in de lengte als in de breedte opgemeten (hoogtemeting), zodat duidelijker wordt hoeveel opgehoogd moet worden (dat wisselt namelijk per locatie). Er komt weer een bewonersavond, maar onbekend is wanneer. Eerst wil men alles goed onderzoeken. Men heeft een aantal keer gezegd dat men ook niet blij is met de situatie.

Nieuwe reacties
Ik ben bewoner op het Walenburgerplein en het is er mij ook aan gelegen als er onnodig bomen worden weggehaald in onze straat. Is er ook een situatie tekening van de nieuwe indeling van de straat?                Hans Weber

Hans,

Helaas stelde de gemeente tot nu toe geen situatietekening beschikbaar, we moeten het doen met de informatie die gegeven is op de bewonersavond.                 William

Wij zijn absoluut tegen het verdwijnen van alle bomen. Hoe kan het zijn dat het monumentale van onze straat zo wordt aangetast, schandalig!      Anita Canton

Wij zijn bezig met de aankoop en hopen begin december eigenaar te zijn van een woning in de Schepenstraat. We hoorden van de plannen van de gemeente en wij willen ons graag inzetten voor deze strijd van behoud van de bomen.

De bomen zijn voor ons ook zeer belangrijk en ook het feit dat het geen rechte weg is en de auto’s het dus niet als race-baan kunnen gebruiken is voor ons heel belangrijk. En ik hoop van harte dat we de gemeente kunnen overtuigen van de zotheid van hun plannen.

Marieke Wiegel & Ronald Cornelissen

Goed initiatief. Helaas konden wij op 18 september niet aanwezig zijn vanwege vakantie. Wij hebben destijds een mail gestuurd aan de gemeente om wel op de hoogte te worden gehouden maar hebben geen enkel antwoord ontvangen. Zelf zijn we in ieder geval niet zo’n voorstander van nieuwe boompjes en we zijn nog steeds benieuwd naar alle overige plannen. Dus dank alvast voor de info. We doen in ieder geval graag mee.     Jeroen Stil en Linda Ammerlaan

Bedankt voor het briefje dat we van u in de brievenbus hebben gekregen. Net als hoogstwaarschijnlijk velen in de straat zouden wij het erg jammer vinden als de Schepenstraat een strakke, rechte straat wordt met geen of enkel kleine boompjes. Een alternatief plan is zeker welkom!  We blijven graag op de hoogte en waar mogelijk dragen we met plezier wat bij.

Houdijn Beekhuis en Mienke van der Wiel

Wij doen graag mee. Ik was ook op de info-avond en inderdaad kan het niet zo zijn dat vanwege de benodigde vernieuwingen in de straat alle bomen plaats moeten maken. Wat een onzin! Er zijn genoeg alternatieven om de huidige bomen te behouden. Daarnaast moet de schepenstraat zijn huidige willekeurige imago behouden en niet strak en recht worden ingericht. Ik ben ook zeer tegen het verwijderen van de bocht bij de statensingel overigens. Deze geeft juist een zeer veilige verkeerssituatie voor fietsers vanuit de statensingel (en dat zijn er heel veel elke ochtend). Demien Broekhuis en Esther Berlie

Het briefje is onbedoeld wat lang blijven liggen, maar bij deze maak ik graag alsnog van de gelegenheid gebruik me ‘aan te sluiten’ bij de groep m.b.t. het inrichtingsplan van de Schepenstraat. Ik was helaas niet bij de bewonersvoorlichtingsavond, dus blijf graag op deze manier verder op de hoogte.     Nina Schmitz

Aantal personen op de adreslijst en die dus achter ons staan: 166