Nr. 1 – september 2014

Nieuwsbrief Schepenstraat nr. 1 Maandag 22 september‏ 2014

De gemeente legde op de bewonersavond vraagpunten vast en zou antwoorden via de verzamelde emailadressen op de bewonersavond (die lijst heb ik niet, we bouwen nu een eigen lijst op). Wat zij precies gaan toesturen weten we niet, in ieder geval zie je hieronder een poging tot notuleren mijnerzijds. Het plan staat nog niet vast, maar ze willen wel snel doordrukken, een select groepje (gevormd op de avond) gaat meedenken. Maar het is duidelijk dat we elkaar moeten informeren en naar gelang we zaken horen (of niet horen) nadere acties moeten gaan voeren. Het is hierbij iedereen vrij om mee te denken, te roepen en initiatieven voor acties te ondernemen. Maar mensen mogen ook gewoon deze mailings volgen en met de buren hierover praten.

vr .gr. William Bonte

En hieronder de mails tot nu toe, de rest komt in de nieuwsbrief nr. 2

Hoi William,

Door mijn slechte gehoor was het onmogelijk donderdagavond aanwezig te zijn. Over de “bomenramp” heb ik intussen het een en ander gelezen maar ik neem aan dat er meer besproken is. Bijvoorbeeld de indeling van de straat, wijzigt die, wordt de riolering aangepakt, wordt de straat verkeersluw, wanneer start het project, kortom is er meer nieuws ? Misschien dat jij ons iets kan vertellen. Dan nog een vraag. Jij schrijft dat de aanwezigen hun e-mail konden achterlaten voor de organisatie, ik neem aan voor een soort nieuwsbrief. Weet jij waar ik alsnog mijn e-mail adres kan doorgeven ?   Reinier
Beste Reinier,

Ik zal zo goed mogelijk proberen de punten van de avond te verwoorden en stuur dit dan ook door naar onze Schepenstraatmailgroep ter info. Als ik niet volledig ben, mijn excuses, ik ben natuurlijk geen notuliste.

Alle parkeerplaatsen komen zonder onderbreking in de lengterichting te staan en een strook van 1 tegel breed om uit te stappen. De straat wordt 5 meter breed, tussen de perken komen er een flinke ruimte en daar komen de fietsrekken te staan. De straat wordt opgehoogd daardoor zal de riolering niet zo snel meer breken, maar ja, men beweert dat de bomen daardoor weg moeten. De nieuwe bomen (klein en jong natuurlijk) komen aan weerskanten van de straat in een enkele recht rij te staan in een een dito strakke rechte lijn van groenvakken. De riolering zelf acht men nog in goede staat. Er komt een groot aantal verkeersdrempels, maar de bochten verdwijnen. Grote aandacht zal gegeven worden aan de benadrukking dat er maar 30 km mag gereden worden in de straat. Door de bomenramp, waarover de gemeenteambtenaar ook net was ingelicht, wordt het project later uitgevoerd, nu in november 2015. Er gaat een groepje bewoners in nauw contact met de gemeenteambtenaar overleggen, niet alleen over de bomen, maar ook over de dreigende saaiheid van de straat en slimmere maatregelen rond de verkeersveiligheid. Verder kan men zich melden als zelfbeheergroepje voor de groene ruimte voor de deur. Er komen wel bankjes, maar niet voor de deur van woningen. Er komt een fietspad langs de (voormalige) raad van arbeid. Huidige straatverlichting blijft zo. Er komt niet een nieuwsbrief van de gemeente als zodanig, maar men mailt naar de opgegeven emailadressen de antwoorden op de gestelde vragen en eisen geuit op de bewonersavond. Als er emails komen zal ik die voor de zekerheid naar onze mailgroep doorsturen opdat niemand de gemeentereactie mist.  vr. gr. William

Ik ben erg benieuwd naar het vervolg en ik kan het niet accepteren dat de bomen gerooid moeten worden.

Ik ben voor actie door de bewoners van de Schepenstraat.

Met vriendelijke groet, Els Jongkoen

Beste Annet,

Jammer dat jullie in verband met ouderavonden niet bij de bewonersavond konden zijn.
Zoals afgesproken neem ik jou en Peter hierbij op in de mailinglijst van ons groepje bewoners Schepenstraat,  bijgevoegd zie je al aan aantal verstuurde mails.

Als je nog nieuwe punten kwijt wil bij de gemeente was daar nog een mogelijkheid, als je daar gebruik van wil maken kan ik wel even uitzoeken aan wie dat precies was.

  1. gr. William Bonte

Beste buren,

ik denk ook dat het opzet is en van alles verzonnen wordt waarom de bomen
zogenaamd niet kunnen worden behouden. Ongelofelijk – de kabels en
leidingen zitten trouwens niet onder bomen maar onder de stoep en de
straat. En ophoging van 40 cm lijkt mij ook vrij fors, dat zou ik toch wel
onderbouwd willen zien, want zoveel is de straat niet gezakt.
Ik ga maandag met een landschapsarchitect praten/brainstormen (die ik
gisteren al ingelicht heb, hij had het ook nog over een bomendeskundige
uit Schiedam, die daar veel bereikt heeft) en hou jullie uiteraard op de
hoogte. Lijkt mij handig om uit te zoeken waar officieel bezwaar gemaakt kan
worden (hoe dat bij een bouwvergunning gaat, weet ik wel maar niet hoe het
bij een inrichtingsplan gaat).. dat wil ik wel doen.
Groetjes, Anja Lübke

> Beste buren,
> Die bomen spoken ook nog steeds door m’n hoofd, ik kan er niet bij dat ze
> zomaar weg moeten. De wortels grijpen om kabels in de grond werd er
> gezegd. Kunnnen de kabels niet er voorzichtig tussenuit gehaald worden en
> op een andere plaats gelegd worden? De ophoging van de straat is niet
> overal hetzelfde, 20-40 cm werd er gezegd, bij ons misschien 20 cm. Dan
> kunnen toch in ieder geval “onze” bomen blijven staan? Dat rigoureuze
> alles moet weg vind ik erg kort door de bocht.
> Groetjes, Joke

> Subject: de bomenramp
> Beste buren, Dat was voor mij een slechte nacht. Misschien is het een
> onderbuikgevoel, maar de opzet is vanaf het begin geweest: die oude bomen
> eruit. Het kost te veel tijd en geld om ze te onderhouden. En dat moeten
> we niet laten gebeuren. De luchtkwaliteit in Rotterdam is al ver beneden
> peil. Daarnaast, 40cm ophogen (hetgeen de bomen niet kunnen hebben, dat
> wordt inderdaad veel te zwaar voor de wortels) is wel erg veel. Ik heb het
> zojuist even gemeten. De straat komt dan voor helft over mijn kelderramen.
> Lijkt me niet de bedoeling. De Lumeystraat is klaar, en alle bomen staan
> daar nog. Laten we ons alsjeblieft sterk maken om de bomen te behouden.
> Anders wordt onze straat net zo triest en armoedig als de Oudedijk, waar
> ze schitterende acacia’s ( die in het voorjaar heerlijk roken) hebben
> gekapt en er lullige onbeduidende boompjes voor hebben teruggeplaatst. Ik
> ga contact opnemen met de bomenridders, mogelijk kunnen die ons helpen
> met adviezen. Ik hoop dat we met elkaar iets kunnen bereiken, want het is
> te triest voor woorden. Groetjes, Françoise Le Pair