Nieuwsbrief september 2018

Beste bewoners van de Schepensraat

We zijn over de helft
Inmiddels is fase 6 van het project begonnen. De bewoners van de Schepenstraat tussen de Jan van Troyenstraat en de Vliesridderstraat hebben nu een grote zandbak voor de deur.

Aan de eerste fases is al heel goed te zien hoe mooi de Schepenstraat gaat worden – we hopen uiteraard dat jullie net zo enthousiast zijn als wij!

Droge zomer uitdaging voor bomen
De lange, droge zomer heeft ook de bomen en planten bij ons in de straat aangetast. De gemeente heeft tijdens de werkzaamheden de bomen en planten extra water gegeven. We moeten nu afwachten of al het groen deze periode heeft overleefd en vooral of de nieuwe bomen deze zomerse tegenslag hebben verdragen. In de herfst worden de groenvakken van de afgeronde fases ingeplant of herbeplant. Vanaf november worden er ook weer nieuwe bomen geplant.

Walenburgerplein
Er is hard aan gewerkt om het gedeelte van het Walenburgerplein voor de start van de scholen af te krijgen. Er is nu een gemarkeerde oversteekplaats; niet als zebra maar met een blokmarkering. Dit zorgt voor een verkeersveiligere situatie.

Rondje rond de Prinsekerk
In het gebied rondom de kerk, inclusief de Jan van Troyenstraat, worden ook de bestrating en riolering vernieuwd. Dit gebied is officieel geen onderdeel van ons inrichtingsplan, maar het Kernteam heeft toch input kunnen leveren voor de vernieuwing van de openbare ruimte. In overleg met de gemeente proberen we meer groen aan de Statensingelzijde te creëren, voornamelijk bij de hoek van kerk. In de Jan van Troyenstraat zijn helaas twee bomen gerooid. Daarover zijn wij niet geïnformeerd. We zijn het er ook niet mee eens. De gemeente heeft aangegeven dat deze bomen worden vervangen.

Subsidie voor regentonnen
Het Hoogheemraadschap heeft subsidie toegezegd voor de aanschaf van regentonnen. In oktober ontvangt u hierover meer informatie via de nieuwsbrief. Dan kunt u zich ook aanmelden.

Apart riool voor regenwater
Naast de regentonnen hebben we ons ook ingezet om regenwater van daken af te laten voeren via de nieuwe Drainage Infiltratie leiding. Dit is een apart schoonwaterriool voor regenwater. Een aantal bewoners heeft zich aangemeld om op dit riool aangesloten te worden. Hun gegevens zijn doorgegeven aan de gemeente. Voor deze panden wordt een bestaande hemelwaterafvoer aan de voorzijde direct door de gemeente aangesloten. Als er geen bestaande regenwaterafvoer is, dan wordt de leiding tot in het trottoir gelegd. Dan zijn de bewoners zelf verantwoordelijk voor de aansluiting van hun hemelwaterafvoer.


Voor verdere informatie, of vragen, kunt u mailen naar secretariaat@schepenstraat.info 

Met vriendelijke groet,

KernTeam Schepenstraat