Nieuwsbrief december 2017

Beste straatbewoners,

Dit is de laatste nieuwsbrief van 2017. Er is veel gebeurd afgelopen jaar. Het door de bewoners gemaakte ontwerp voor de herinrichting van onze straat is goedgekeurd, door de gemeente uitgewerkt en aanbesteed. IJs en weder dienende wordt er 8 januari 2018 begonnen met de werkzaamheden t.b.v. de uitvoering van onze straat. Ook is een aantal bewoners aan de slag gegaan met het maken van een plan voor het zelfbeheer van een deel van de plantsoenen in onze straat. En noteert u allen vast zaterdagmiddag 13 januari in uw agenda waarin we de start van de werkzaamheden voor de herinrichting feestelijk willen inluiden.
* Informatieavond uitvoering inrichting Schepenstraat

Dinsdag 12 december jl. heeft de gemeente een goed bezochte informatieavond gehouden in de Prinsekerk. De gemeente vertelde dat de werkzaamheden voor de herinrichting Schepenstraat zullen starten tussen de Schieweg en de Nolensstraat. Maandag 8 januari wordt gestart met werkzaamheden aan onder andere de bomen. De eerste bestrating wordt op maandag 15 januari verwijderd. De totale uitvoering zal naar verwachting een jaar in beslag nemen. Er zal steeds tussen twee zijstraten gewerkt worden (i.v.m. de bereikbaarheid). De werkzaamheden aan de trottoirs kunnen langer duren, omdat bijvoorbeeld waterbedrijf Evides ook delen van de waterleiding zal gaan vervangen. De entrees van woningen zullen altijd bereikbaar blijven via loopplanken.
* Parkeren tijdens de werkzaamheden in aangrenzende parkeerzone

De standaard situatie is dat bewoners tijdens werkzaamheden aan hun straat niet kunnen parkeren in aangrenzende parkeerzones. Het KernTeam en bewoners hebben veelvuldig aangegeven dat dit niet acceptabel is gezien de huidige parkeerdruk in onze straat. Het gebiedscommissielid Marianne de Bever-van Eck (VVD) heeft dit punt geagendeerd bij de gemeenteraad van 14 december jl., waarin vervolgens is besloten dat dit wél kan. Een heel welkom besluit! De details hierover ontvangen we spoedig per brief van de gemeente.
* Feestelijke start werkzaamheden: zaterdagmiddag 13 januari 2018

Op zaterdagmiddag 13 januari van 15:00-17:00 uur willen we met alle bewoners (jong en oud) het nieuwe jaar en de start van de werkzaamheden voor de herinrichting van onze straat feestelijk inluiden. Een persoonlijke uitnodiging hiervoor volgt snel. Deze bijeenkomst wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de gebiedscommissie Noord.
* Huisaansluiting riool

Nogmaals een reminder: bereid u (en eventueel uw VVE) voor op (mogelijke) werkzaamheden aan uw huisaansluiting tijdens de rioolvervanging. Vraag tijdig een offerte hiervoor aan! De gemeente heeft u hierover reeds per brief geïnformeerd. U vindt de informatie ook op de website van het KernTeam en de gemeente Rotterdam.
* Reminder zelfbeheer plannen

Graag ontvangen wij vóór 31 december 2017 jullie zelfbeheer plannen voor de plantsoenen in de Schepenstraat, zodat deze in samenspraak met de gemeente getoetst kunnen worden. Waarom? We hebben met de gemeente afgesproken dat de eventueel te bestraten delen in de uitvoering worden meegenomen mits deze voldoen aan de criteria die beschreven staan in het handboek zelfbeheer. Het handboek zelfbeheer kunt u HIER downloaden.