Meningspeiling

Beste Schepenen,

Afgelopen maandag 2 november is de uitslag bekend geworden van de bewonerspeiling. Meer dan 200 bewoners hebben aangegeven dat de bewonerskerngroep het herinrichtingsplan van de Schepenstraat moet maken. Dit is 98% van de uitgebrachte stemmen. Een overtuigende uitslag dus voor bewonersparticipatie.

Van de 400 stemgerechtigde bewoners hebben er 205 gestemd: een reactiepercentage van meer dan 50%. Voor de geldigheid voor de meningspeiling was een percentage van 30% het minimum. Dat is ruimschoots gehaald.

De precieze stemmen waren als volgt:
Voorkeur – Kerngroep maakt het plan:  201 bewoners
Voorkeur – Gemeente maakt het plan: 2 bewoners
Geen mening: 2 bewoners

Wat gebeurt er nu verder?
De gebiedscommissie stuurt naar aanleiding van de uitslag een advies richting wethouder Eerdmans. Daarna verwachten we dat de kerngroep formeel opdracht krijgt om het plan te maken. Natuurlijk met participatie van jullie allemaal. Dank voor jullie steun!