Informatieavond 15 februari 2017

Beste bewoner(s) van de Schepenstraat,

Met deze brief willen we u graag uitnodigen voor een informatieavond over de Schepenstraat. Deze avond is op woensdag 15 februari 2017 van 19:00 tot 22:00 uur in de Prinsekerk, Schepenstraat 69. Op deze avond brengen we u op de hoogte van de stand van zaken en presenteren wij het Definitief Ontwerp voor de Schepenstraat.

De opzet van deze avond is als volgt:

19:00   Ontvangst met koffie en thee
19:30   Aanvang presentatie Definitief Ontwerp Schepenstraat
21:00   Aansluitend een borrel
22:00   Einde avond

De avond wordt begeleid door leden uit het KernTEAM. Voor de inhoudelijke ondersteuning zullen er, net als bij de vorige avonden, diverse deskundigen van de gemeente Rotterdam aanwezig zijn. Zij zullen uw vragen graag beantwoorden.

Wat betreft het Zelfbeheer het volgende. In de nabije toekomst sturen wij een aparte mailing, om u voor een avond uit te nodigen.

KOMT U OOK? Om een idee te krijgen van de opkomst willen wij u vragen om u uiterlijk 12 februari aan te melden voor deelname. U kunt zich aanmelden via dit formulier.

Ook kunt zich via secretariaat@schepenstraat.info aanmelden. Tevens kunt hier terecht voor de nieuwsbrief, als u die nog niet ontvangt, uw vragen en/of opmerkingen over de herinrichting of mocht u verhinderd zijn op 15 februari aanstaande.

Met vriendelijke groeten en tot 15 februari,

KernTEAM Schepenstraat