Grondwater en Schepenstraat

Grondwater en de Schepenstraat
7 april 2017

DOWNLOAD – Grondwater en de Schepenstraat.PDF

Dit document geeft informatie over grondwater en de uitvoering van het inrichtingsplan in de Schepenstraat. Achtereenvolgens wordt behandeld: wat is grondwater? Wat is de huidige grondwaterstand in de Schepenstraat? Wat is de grondwaterstand ten opzichte van mijn souterrain? Verandert de grondwaterstand na de uitvoering van het inrichtingsplan? Wat verandert er rondom mijn huis?

Wat is grondwater?
Regen die valt op plantsoenen zakt in de bodem weg. Alleen als het hard regent, zal een deel van het water kunnen weg zakken, maar wegstromen naar de straat en de riolering. Via de ondergrond stroomt dit water naar het laagste punt. In de Schepenstraat is dat nu het water in de Statensingel of de huidige riolering. De huidige riolering is namelijk lek.

Wat is de huidige grondwaterstand in de Schepenstraat?
De gemeente Rotterdam heeft verschillende meetpunten (peilbuizen) in heel Rotterdam waar iedere maand eenmaal de grondwaterstand wordt waargenomen. Dit geeft een beeld van de huidige situatie, maar doordat de waarneming eenmaal per maand plaatsvindt zijn de allerhoogste en allerlaagste grondwaterstanden waarschijnlijk niet gemeten. In de Schepenstraat zelf staan peilbuizen nabij de huisnummers 4, 74, 110. Ook in de omliggende straten staan peilbuizen

U kunt al deze meetpunten zelf raadplegen via https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/grondwater/

In onderstaande grafieken geven de blauwe stippen de waargenomen grondwaterstand weer sinds 1982.

De blauwe stippellijn is het streefpeil van de Statensingel (NAP – 2,4 m). De rode doorgetrokken lijn is de stoep (maaiveld) bij de peilbuis. Hieruit volgen de volgende gemiddelde grondwaterstanden: nabij Schepenstraat 4 circa NAP – 2,3 m = 2,6 m onder het trottoir; nummer 74 circa NAP -2,9 m = 1,5 m onder het trottoir; bij nummer 110 circa NAP -2,8 m = 1,4 m onder het trottoir. De huidige grondwaterstand bij de nummers 74 en 110 is lager dan het peil in de Statensingel. Dat is niet natuurlijk, en kan voor een deel verklaard worden door lekkage in de huidige riolering.

In onderstaande grafieken geven de blauwe stippen de waargenomen grondwaterstand weer sinds 1982. De blauwe stippellijn is het streefpeil van de Statensingel (NAP – 2,4 m).
De rode doorgetrokken lijn is de stoep (maaiveld) bij de peilbuis.

Hieruit volgen de volgende gemiddelde grondwaterstanden: nabij Schepenstraat 4 circa NAP – 2,3 m = mv – 2,6 m; nummer 74 circa NAP -2,9 m = m v -1,5 m; bij nummer 110 circa NAP -2,8 m = mv -1,4 m.

De huidige grondwaterstand bij de nummers 74 en 110 is lager dan het peil in de Statensingel. Dat is niet natuurlijk, en komt door de lekkage in de huidige riolering.

Wat is de grondwaterstand ten opzichte van mijn souterrain?
Wat is de grondwaterstand ten opzichte van mijn souterrain?In de vorige paragraaf is weergegeven wat de gemiddelde grondwaterstand in de straat is, ten opzichte van NAP.

Via de tekst in deze paragraaf kunt u een vergelijking maken van de huidige grondwaterstand met uw souterrain. Let op: met deze waarde vergelijkt u alleen de niveaus. Dit geeft geen inzicht in het optreden of uitblijven van grondwateroverlast.

Hiervoor volgt u de volgende stappen:
• De gemeente heeft het niveau van een groot aantal dorpels ingemeten, zie onderstaande kaart. Lees op de kaart het niveau van uw dorpel af, dit is waarde A. Is uw dorpel niet ingemeten, kies dan de dorpel van uw buren.
• Meet zelf de afstand tussen uw dorpel en vloer, zie de doorsnede. Dit is waarde B;
• Het niveau van uw vloer volgt uit:  A minus B.

Verandert de grondwaterstand na de uitvoering van het inrichtingsplan?

Bij de uitvoering van het InrichtingsPlan wordt de huidige riolering vervangen. De nieuwe riolering is waterdicht, de huidige riolering is lek. Zonder aanvullende maatregelen stijgt de grondwaterstand, het wordt natter. Daarom wordt in het midden van de Schepenstraat een drainageleiding aangelegd. Hiermee geeft de gemeente invulling aan haar wettelijke taak voor de grondwaterstand.

De drainageleiding is verbonden met de Statensingel. Overtollig grondwater stroomt dus af op de Statensingel. De grondwaterstand nabij de drainageleiding is daarom ongeveer gelijk aan het waterpeil in de Statensingel (circa NAP -2,4 m). Een uitzondering is het noordelijke deel van de straat, daar loopt het afvoerniveau op richting de Schieweg. In het grootste deel van de straat zal het waterpeil in de Statensingel ongeveer de nieuwe gemiddelde grondwaterstand worden. Daar kan een stijging van circa 0,5 m ten opzichte van de huidige situatie optreden. De huidige onnatuurlijk lage grondwaterstand verdwijnt.

Wat verandert er rondom mijn huis?
Door de hogere grondwaterstand in de Schepenstraat stijgt de grondwaterstand nabij uw woning en onder uw tuin .

Mogelijke effecten en maatregelen zijn genoemd op de site van de gemeente: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/grondwater/

DOWNLOAD – Grondwater en de Schepenstraat.PDF