Definitief Ontwerp

Definitief Ontwerp

In februari 2017 is het Definitief Ontwerp gepresenteerd aan de bewoners en de gebiedscommissie. De presentatie voor de bewoners vond natuurlijk plaats in de Prinsekerk. Via een algemene presentatie heeft het KernTeam Schepenstraat een toelichting gegeven op de verschillende thema’s in onze straat, daarna is het gehele ontwerp weergegeven.

Tijdens de avond waren bewoners, omwonenden en medewerkers van de gemeente aanwezig. De gemeente gaf een toelichting op de aansluiting Schepenstraat en Schieweg.

Voor de gebiedscommissie hebben we ons proces en het Definitief Ontwerp ook gepresenteerd. De gebiedscommissie heeft hierna een positief advies uitgebracht over het ontwerp.

Momenteel voert de gemeente een laatste beoordeling uit van het ontwerp. Daarna worden voorbereidingen getroffen om een aannemer te selecteren. De beoogde start uitvoering is ongewijzigd: begin 2018.

Via de onderstaande linkjes kunt u de presentatie van het DO en de tekeningen zoals die naar de Gemeente zijn gestuurd inzien.

Advies:  Bij voorkeur op PC opnemen, de bestanden zijn nogal groot in omvang en zijn allemaal in PDF formaat.

Documenten o.a. voor externen:

HANDBOEK ZELFBEHEER – Download PDF

Presentatie van de Schepenstraat “voor en door bewoners ” – Download PDF

Hoek Schepenstraat – Statensingel – DO Schepenstraat – Detail A

Oversteek Statensingel – Walenburgerplein –  DO Schepenstraat detailuitsnede B_03_DEF

Doorsnede en opbouw gevel tot gevel – DO Schepenstraat – Doorsnede P1

En vergeet niet het YouTube filmpje te bekijken dat opgenomen is in de Schepenstraat en andere projecten in Nederland.

YouTube Film over Right to Challenge – KLIK HIER

Veel kijk- en leesplezier.

KernTeam Schepenstraat